Občanské sdružení

info@praktikcz.eu

CHCEME VRÁTIT NAŠÍ PROFESI SEBEVĚDOMÍ

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
vítáme vás na stránkách svobodných praktických  lékařů.

Být pouhým sympatizantem je málo.  Nejsme Váš oblíbený sportovní tým, kterému fandíte, nejsme ani Blaničtí rytíři, kteří zázračným způsobem něco zachrání. Jsme jen jedni z Vás. Aby naše práce byla účinná musí nás být více.

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, přejeme si, abyste i Vy byl (-a)  jeden (jedna) na z nás.

Vážení pacienti, odbornost a kvalita poskytované péče je pro nás samozřejmostí. Občanskému sdružení PRAKTIK.CZ jde o dlouhodobou udržitelnost a ekonomickou prosperitu našich ordinací. Pouze taková praxe Vám bude nadále moci poskytovat dobré služby. Praxe, která zbankrotovala již nikoho nevyléčí...

Otázka dne
Přísaha Praktika
Věková struktura
Výsledky ankety
Uzavřené diskusní forum členů Praktik.cz
Co jsou to garanční peníze?
Motto: Praktický lékař je v systému zdravotnictví nepostradatelným specialistou . Všeobecný medicínský přehled pravého "Praktika.cz", jeho komplexní povědomost o potížích nemocného, zdravotní historii, rodinných a sociálních souvislostech je nejvyšší zárukou správné diagnózy, efektivní a ekonomické léčby. Z toho pramení sebevědomí našich praktických lékařů, Evropskou unií žádaných odborníků.   Úvaha praktika

NEBUĎME LHOSTEJNÍ! BOJUJME O POZICI, KTERÁ NÁM PRÁVEM NÁLEŽÍ!

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
nemáte pocit, že se naše oprávněné požadavky stále přesouvají do dalších let? Myslíme, že nekonečné čekání na správné rozhodnutí všech různých vlád a pojišťoven už bylo dost. Teď je třeba začít něco  viditelného a slyšitelného dělat. Zamyslete se nad tím sami a konejte ve prospěch svých pacientů i ve svém vlastním zájmu. 
   vice  

Stanovy Praktik.cz
Přihláška  Word
Přihláška  PDF
Anketa
Kontakt
Bankovní účet
Praktik.cz se zavazuje k postupnému prosazení následujících cílů:


21.1.2011

Vážíme si našich zdravotních sestřiček. Naše poděkování patří zvláště těm dokonalým, které trefně popsal kolega Dr.Radkin Honzák. Vtipný a velmi výstižný sloupek si můžete najít  zde   . Za přečtení stojí i diskuse.

 

15.1.2011

Prohlášení OS Praktik.cz k současné situaci ve zdravotnictví


V Praze 15.1.2011


Praktičtí lékaři z občanského sdružení Praktik.cz si uvědomují vážnost současné krize českého zdravotnictví. Ta je přímým důsledkem přehlížení oprávněných zájmů nejen všech zdravotnických pracovníků, ale i potřeb samotných pacientů.
S politováním konstatujeme, že opakovaná varování před rozvratem zdravotnického systému byla po mnoho let odpovědnými osobami zlehčována, či přímo ignorována. Politici a jejich stranické sekretariáty, přes dosazené správce, morálně hazardují s povinně odváděnou zdravotní daní.
Občané České republiky jsou tímto systémem poškozováni a poškozováni jsou i lékaři poskytující léčebnou a preventivní péči.
Protestní akci nemocničních kolegů "Děkujeme-odcházíme!" vnímáme jako zoufalý čin lidí, kteří již vyčerpali všechny možnosti, jak přimět politiky, správce zdravotní daně a managementy zdravotnických zařízení k hospodárnému nakládání se svěřenými prostředky.
Jsme přesvědčeni, že občané České republiky si přejí kvalitní, moderní a účinnou lékařskou péči.
Tuto péči jim jsme schopni i nadále poskytovat pouze jako vzdělaní, nezávislí a dobře ohodnocení odborníci ve svých oborech.


Vyzýváme Vládu České republiky, aby zabránila další personální devastaci českého zdravotnictví! My, zdravotníci a naši pacienti, společně protestujeme proti nehospodárnému nakládání s lidskými a finančními zdroji.
Opravdové reformy a kultivace českého systému zdravotnictví se poté chceme aktivně účastnit.


Ubezpečujeme své nemocniční kolegy, že je plně podporujeme v jejich spravedlivém požadavku, který vyjádřili ve třinácti bodech výzvy "Děkujeme-odcházíme!".


Praktik.cz

 

14.1.2011

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejnou schůzi OS Praktik.cz, která se koná již zítra, v sobotu 15.1.2011 od 14ti hodin v přednáškovém sále 3.interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK v Praze, U Nemocnice 1.

Účast přislíbili např.

MUDr.Milan Kubek, prezident ČLK

MUDr.Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů

MUDr.Miloš Voleman, člen předsednictva LOK-SČL

MUDr. Martin Švestka, předseda Mladí lékaři o.s.


Těšíme se na bohatou a plodnou diskusi

Praktik.cz

10.1.2011

Exodus lékařů je dědictvím polistopadových změn.  Zde   naleznete celý článek kolegy Dr.Šimka.

Odreagujte se u "Otázky dne" viz výše...

7.1.2011

Neodmítáme reformy, vedoucí ke kultivaci zdravotního systému v České republice. Jsme ochotni se na smysluplných změnách, které zajistí našim občanům kvalitní a dostupnou péči aktivně podílet a podporovat je.

Po 20 letech čekání však nemůžeme věřit, že jakákoliv "reforma" vygeneruje úspory, které budou rozpuštěny do odměn zdravotníků.
Nutno odmítnout dělení lékařské péče z hlediska odměňování na segmenty. Nemůžeme dopustit, aby byli praktičtí lékaři, ambulantní specialisté
a nemocniční lékaři postaveni proti sobě! To bylo, je a bude mocenským nástrojem politiků a zdravotních pojišťoven.
Odměna za práci zdravotníka nemůže být kalkulována z finanční částky, která zbude až poté, co se uspokojí zájmy farmaceutických firem
a dodavatelů všeho možného do zdravotnictví.
Využijme už konečně toho, že lékaři jsou nyní jednotní v požadavku dosáhnout trvalé změny v odměňování lékařské práce v souladu s pravidly
v normálních civilizovaných zemích!

5.1.2011

Tak už i zubaři? Děkujeme za projev solidarity a jednoty lékařského stavu. Petici stomatologů distancujících se od společného prohlášení České stomatologické komory, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Sdružení soukromých gynekologů odsuzujícího výzvu nemocničních lékařů Děkujeme, odcházíme naleznete  zde   .

4.1.2011

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejnou schůzi OS Praktik.cz, která se koná v sobotu 15.1.2011 od 14ti hodin v přednáškovém sále 3.interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK v Praze, U Nemocnice 1

Program:
1. Aktuality k akci "Děkujeme, odcházíme"
2. Možné varianty dopadu této akce na ambulance praktických lékařů a ordinace specialistů - ekonomický rozbor
3. Jsou rozdílné zájmy praktiků, ambulantních specialistů a nemocničních lékařů realitou nebo se jedná o dlouhodobou mediální hru?
4. Vystoupení hostů
5. Diskuze

Sekretariát Praktik.cz

 

3.1.2011

Vítáme nové členy Praktik.cz

2.1.2011

Protestuji proti zneužití básníka Viktora Dyka v novoročním projevu prezidenta ČR

Celý text Daniela Strože naleznete  zde   .

1.1.2011

Přečtěte si zajímavý článek na aktuální téma, jeho autorem je Tomio Okamura. Článek naleznete na blogu iDnes  zde    .

 

31.12.2010

Vše nejlepší do nového roku 2011

 

29.12.2010

Reakce na Společné prohlášení ČSK, SPL DD, SPL ČR a SSG k výzvě Děkujeme, odcházíme

Já, MUDr. Petr Němeček, praktický lékař z Olomouce , člen SPL a člen představenstva ČLK, se ostře distancuji od Společného prohlášení ČSK, SPL DD, SPL ČR a SSG k výzvě Děkujeme, odcházíme

Na rozdíl od MUDr. Václava Šmatláka akci nemocničních lékařů plně podporuji a děkuji této skupině lékařů za odvahu a nasazení, s jakým za všechny lékaře bojují. V žádném případě nebudu akceptovat výzvu MUDr. Václava Šmatláka k tomu, abych po vyhlášení krizového stravu převzal za nemocniční lékaře zdravotní péči o jejich pacienty. Stydím se za nedůstojný pokus předsedy SPL oslabit v tak důležité chvíli jednotu a zájmy celého lékařského stavu.

Vyzývám ostatní praktické lékaře, kteří se od zmíněného prohlášení chtějí také distancovat, aby se vyplněním formuláře na    www.nesouhlasspl.cz   k mému prohlášení připojili.

MUDr. Petr Němeček

 

Text Společného prohlášení ČSK, SPL DD, SPL ČR a SSG k výzvě Děkujeme, odchází naleznete    zde    .

 

29.12.2010

Vyhrožování lékařům a zneužívání zákona není cestou k řešení krize

Akce „Děkujeme, odcházíme“ je oprávněným projevem nespokojenosti nemocničních lékařů, kteří dvacet let trpělivě a marně čekali na důstojné ocenění své práce

Celé znění prohlášení prezidenta ČLK naleznete    zde    .

 

27.12.2010

Tiskové prohlášení PRAKTIK.CZ

Praktičtí lékaři podporují nemocniční kolegy D-O

Protest nemocničních lékařů vnímáme jako zoufalý čin lidí, kteří nemají jinou možnost, jak přimět zodpovědné osoby, aby se začali zabývat léta neřešenými problémy ve zdravotnictví.
Neodsuzujeme lékaře, kteří byli k takovému činu dohnáni politiky této země.
Připojujeme se k výzvě, a žádáme zástupce občanů této země, aby přestali s drahými experimenty a začali se starat o svěřené prostředky podle zásad dobrého správce, tj. hospodárně nakládat s tím nejcennějším, s lidskými zdroji a přestali ve svém důsledku hazardovat se zdravím nás všech.

Výbor Praktik.cz

 

26.12.2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

musí skončit doba, kdy peníze programově odcházejí do předem vybraných kapes několika jedinců a mafiánských skupin "špičky potravního řetězce" a my, kteří na periferii dřeme, zůstáváme též na periferii zájmu, co se ohodnocení naší práce týká.

Vždy jsme tvrdili, že bez nás to ve zdravotnictví nejde a všichni, kteří roky bezuzdně parazitují na naší práci (od manažerů nemocnic, úředníků zdravotních "přerozděloven", ministerstva zdravotnictví, přes pomazané hlavy nejrůznějších odborných společností a spolků až zřejmě po, jak jsme poslední týdny svědky, též některé politické strany) to moc dobře vědí...

Proto ty podrážděné a místy až zděšené reakce "zainteresovaných" tu zpoza jednoho a jindy zase druhého rohu, když už pochopili, že by se něco mohlo změnit a oni by mohli být ohroženi na svých prebendách a postech.

Co bude dále následovat?

V dalších dnech tedy alespoň očekávejme ještě více výzev ke klidu na práci nebo k přípravě tzv. reforem.

Když bude nejhůře, odvolají zřejmě „pánové loutek“ i ministra zdravotnictví, nainstalují nového a budou po nás požadovat obligátních sto dnů hájení s oním známým zdůvodněním, že je přece nutné, aby se zorientoval v problematice rezortu. Kvůli zájmu médií jsou ochotni „vrtěti psem“ a vyvolat další vládní krize, povodně i padání trakařů. Vyzkoušejí cokoliv, co bude moci alespoň jen oddálit akci nemocničních lékařů.

Vážení kolegové,
na dlouhou dobu máme zřejmě poslední šanci od základu změnit zdravotnictví v České republice tak, aby prostředky do něj investované byly vynakládány účelně tam, kde je to třeba. Aby se pacient stal váženým klientem v ordinaci lékaře a lékař na něj nemusel pohlížet jako na potencionální zdroj svého finančního ohrožení. Aby se ze zdravotních „přerozděloven“ staly skutečné zdravotní pojišťovny, které budou mít smlouvy, nikoliv s námi, ale se svými  klienty - našimi pacienty. Aby už konečně skončila doba, kdy jsme vydíratelní skrze nerovnoprávné a ponižující „smlouvy“, ve kterých se skrytě zavazujeme omezovat poskytování zdravotní péče podle ekonomických možností zdravotních pojišťoven, přesto, že z nás nikdo nikdy nesejme odbornou ani forenzní odpovědnost za výsledek naší léčby.

Příští týdny rozhodnou o tom, jestli se z nás už konečně stanou skutečně svobodní a po zásluze dobře ohodnocení lékaři nebo zůstaneme i nadále pohunky, skrze které určité skupiny v pozadí realizují financování politických stran a své bezpracné zisky.

Ke splnění našich cílů bude třeba osobní angažovanosti co největšího počtu lékařů, kteří dají jasně a hlasitě najevo, co je jejich bytostným zájmem. Apelujeme na všechny kolegy - nedovolme, aby hlas několika jednotlivců, které živí funkce, partajničení a různé protislužby byl silnější než vůle nás - obyčejných lékařů, kteří jsme odkázáni jen na naši každodenní práci.

Ačkoliv jsme to už nečekali, máme díky nemocničním kolegům a jejich akci „Děkujeme, odcházíme!“ opět zase jednou (a pro mnohé už naposled) naši budoucnost ve svých rukou.

 

23.12.2010 23:55

Dovolujeme oznámit konání veřejné schůze Praktik.cz v sobotu 15.1.2011 od 14 ti hodin v Praze,
místo konání bude upřesněno.

Program:
1. Aktuální informace o akci Děkujeme odcházíme
2. Možné varianty dopadu této akce na naše ordinace - ekonomický rozbor
3. Jsou rozdílné zájmy praktiků, ambulantních specialistů a nemocničních lékařů realitou nebo se jedná o dlouhodobou mediální hru ?
4. Vystoupení hostů
5. Diskuze


předpokládané ukončení v 18 hodin

Sekretariát Praktik.cz

 

23.12.2010.22:00

Akci nemocničních lékařů vyjadřujeme plnou podporu!

My, praktičtí lékaři, sdružení v OS Praktik.cz , rozhodně odmítáme postoje prezentované v prohlášení představitelů SPL ČR, SPLDD, gynekologů a stomatologů k aktuální situaci ve zdravotnictví.

Od počátku vzniku sdružení Praktik.cz usilují naši členové a sympatizanti o nápravu nedůstojného postavení lékařů primární péče v systému českého zdravotnictví. Naše aktivity a snahy o zlepšení stavu však byly vedením SPL ČR tvrdě torpedovány s cílem zakonzervovat tehdejší (=současný) stav s výsadami pouze pro úzký okruh jejich sympatizantů. Jsme přesvědčení, že přetrvávající diktát establishmentu a zdravotních pojišťoven vůči praktickým lékařům je přímým důsledkem letitého setrvávání stále stejných osob s vazbami na klíčové hráče "našeho hřiště" (ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, ostatní odborné společnosti) ve svých funkcích, což se dlouhodobě ukazuje jako kontraproduktivní pro fungování a další rozvoj jednotlivých praxí i oboru všeobecného lékařství jako celku.

Podpis MUDr.Václava Šmatláka pod prohlášením odsuzující akci nemocničních kolegů "Děkujeme, odcházíme!" nás tedy v kontextu výše uvedeného nepřekvapuje, ale utvrzuje nás v přesvědčení, že současné vedení SPL je nedůvěryhodné v hájení oprávněných (odborných i ekonomických) zájmů praktických lékařů.

 

23.12.2010 20:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsme opět v akci... Prohlášení vedení Praktik.cz k aktuální situaci očekávejte ještě dnes.

 

11.11.2008

Usnesení XXII. sjezdu delegátů ČLK ze dne 9.listopadu 2008 ve svém bodě č.35 říká:
Sjezd zavazuje představenstvo ČLK k vypracování analýzy právních, ekonomických a sociálních dopadů na své členy, pokud dojde k hromadnému vystoupení českých lékařů ze systému veřejného zdravotního pojištění.


10.11.2008

Zdravotnický tunelling

Tunelling je terminologický dar naší země světu. Po Listopadu jsem záhy zjistil, že někteří řemeslníci vychovaní za komunistické éry pracují, aby pracovali, a nikoliv proto, aby něco udělali. Zpočátku jsem měl i takový divný pocit, že naše ekonomika roste především díky žonglování s majetkem a penězi, a méně již skutečnou výrobou.

Stejně nekvalitní práce se začínala objevovat i mezi lékaři. Po svém vyšetření kolena jsem odeslal pacienta k ortopedickému řešení a odpovědí byl nález „bolí ho koleno“, pravda v odborném hávu: Gonalgia. A záhy jsem zjistil, že poctivě pracující lékaři a šetrní vůči pojišťovnám jsou nejvíce pokutováni regulačními mechanismy. Tím byla preferována nekvalitní práce.

Celý text MUDr.B.Šimka naleznete    zde    .

9.11.2008

Proč se nám reforma zdravotnictví nedaří?  

Nehledejme žádné složitosti a podívejme se na to obyčejným, selským rozumem. Asi každý normálně myslící člověk bude se mnou souhlasit, že je nutné vycházet z občanské důstojnosti lékaře i pacienta. Její podstatou je svoboda lékaře i svoboda pacienta. Svoboda lékaře tkví v tom, že smí svobodně léčit své pacienty podle svého medicínského přesvědčení. A svoboda pacienta leží v tom, že se smí rozhodnout, jak se chce či nechce léčit. Limitem svobody lékaře je, že jeho činnost musí směřovat ke zdraví pacienta. V tom byl vychováván a v tom je jeho poslání. A limit svobody pacienta je v riziku ohrožení ostatních občanů svou nemocí.

Nic z toho není předmětem uvažování našich politiků. Naši politici z obou politických stran, ODS i ČSSD, se soustřeďují na jediné. Jak rozdělit peníze vybrané na zdravotní dani. A zde se liší ve svém přístupu k problému.

Celý text MUDr.B.Šimka naleznete    zde    .6.9.2008

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
zdánlivě stojaté vody našeho zdravotnického rybníka se stále čeří, i když mnozí z nás kolem sebe žádný výraznější neklid nevnímají, a to nejen navzdory dozvukům pomalu končících letních dovolených.
Třicetikorunové „pokuty“ za vstup do našich ordinací a „historické navýšení“ kapitace totiž autorům splnily jejich zamýšlený účel. Ukolébaly pasivní, bojácné a váhající, zrelativizovaly argumenty „rebelů“ a zřejmě přesvědčily i pár sedmdesátníků v našich řadách, aby ještě odložili svůj odchod do důchodu, kde na ně čeká jejich desetitisícová státní renta.

Být finančníkem, zainteresovaným politikem nebo ve vedení zdravotní pojišťovny, jsem s Vámi pro tuto chvíli navýsost spokojený.

Jsem však lékař, kterého živí pouze jeho práce a vidím, jak řízený úpadek našeho oboru přes tuto dovednou kamufláž ze strany zodpovědných, pokračuje nezadržitelně dál.

Vstup silných finančních skupin do zdravotnictví, na který jsme před více než jedním rokem ve sdružení Praktik.cz bez odezvy upozorňovali, je dnes již realitou i v hlavním městě a jejich dravost se stává každodenní trpkou zkušeností pro stále větší počet nejen praktických lékařů.
Několik vlivných jedinců v pozadí začalo intenzívně forsírovat své představy o zisku ze zdravotní daně skrze (pro tuto věc) klíčové politiky, vedení zdravotních pojišťoven i některých lékařských organizací, v nichž jsou lidé ochotní prakticky k čemukoliv.
Jen díky politické situaci zatím vázne privatizace zdravotních pojišťoven – příštích soukromých správců i nadále povinné zdravotní daně.
Je varovným signálem, když v připravovaných zákonech, jež předkládá ministr zdravotnictví strany, které jsme svou agitací pomohli zvítězit ve volbách, není ani zmínka o existenci natož nějakém zakotvení role primární péče v novém, reformovaném systému.

V následujících měsících budeme oslovováni a přesvědčováni zdravotními pojišťovnami, které tiše dostávají absolutní moc nad lékaři i nad pohybem pacientů, ke smluvní účasti v projektech tzv. řízené péče. Od 1.1.2009 půjde zatím pouze o pilotní studii ve vybraných regionech, které by se mělo zúčastnit asi 400 lékařů se svými ordinacemi a pacienty.

Nábor lékařů i pojištěnců bude zajištěn již standardní cestou“bonusů“, na které si pojišťovny „vydělaly“ nezaplacením dříve odvedené práce všech zdravotníků v reálných cenách (nyní již téměř 40 mld. Kč). Konečným cílem je samozřejmě výrazně vyšší zisk pro nové majitele zdravotních pojišťoven. Toho má být docíleno (mimo jiné) pojišťovnami „řízeným“ pohybem pacientů v systému.
V praxi to bude vypadat tak, že svolný pacient bude mít pouze omezený výběr lékařů, u kterých mu jeho zdravotní pojišťovna bude hradit péči a taktéž i praktický lékař bude mít omezený výběr ambulantních specialistů, ke kterým bude moci své pacienty odesílat k vyšetřením a konzultacím.
Ve jménu co největšího zisku pojišťoven půjde zcela logicky hlavně o ty nejposlušnější lékaře, kteří si od svých „zaměstnavatelů“ nechají nadiktovat vše - včetně nutnosti léčit pouze vybranými (nejlevnějšími) medikamenty a používat pouze ty nejlevnější metody a postupy. Po čase bude zřejmě takovému lékaři nabídnuta i dodávka materiálu pouze od vybraného dodavatele, „služební“ telefon nejlevnějšího operátora a možná i automobil předem pečlivě vybrané nejlevnější automobilky...

Něco mi to nápadně připomíná?

Obávám se, že v takto provázaném systému zdravotnictví není mnoho místa pro skutečně privátní (nezávislé) lékaře, a že většině z nás je chystán osud pasených prostitutek, či mírněji řečeno obětí státem tolerovaného „švarc“ systému, nadále však s plnou právní odpovědností za léčbu lege artis, kterou z násnikdo nikdy nesejme.
Pokud si tvůrci nové zdravotnické reformy představují nezastupitelnou roli praktického lékaře tímto způsobem, je třeba to zcela jasně a jednoznačně odmítnout hned v úvodu.
Jen jako „třešnička na dortu“ se jeví skutečnost, že součástí projektu „řízené péče“ bude  i povinnost lékaře umístit zdravotní dokumentaci svých pacientů na internet (IZIP je mrtev, ať žije řízená péče) a to již s okoukaným, zdánlivě bohulibým zdůvodněním, že je přece v zájmu pacienta, aby všichni lékaři měli o jeho zdravotním stavu co nejkomplexnější přehled.

Pominu-li známou potencionální zneužitelnost citlivých dat určitými zájmovými skupinami (přes jakékoliv zabezpečení bych nikdy nepřipustil, aby informace o mém zdravotním stavu někdy kolovaly po netu), dostává se v kontextu výše uvedených kroků lékař do z vlastní vůle neukončitelného vazalského vztahu se zdravotními pojišťovnami, které mu ale budou moci v případě jeho „neposlušnosti“ kdykoliv smluvní vztah vypovědět. S daty na netu by v takovém okamžiku přišel lékař takříkajíc on-line o své pacienty a ti by byli vzápětí instruováni svojí zdravotní pojišťovnou, aby začali navštěvovat „hodnějšího a poslušnějšího“ smluvního lékaře.

S tím nemohu souhlasit ani jako dnešní lékař ani jako zítřejší potencionální pacient.

Z dosud odpozorovaného chování vedení Sdružení praktických lékařů za poslední roky si dovoluji předpovědět, že na blížícím se celostátním setkání praktických lékařů v Milovech bude zřejmě vedení SPL lobovat za vstup lékařů do právě takto koncipovaného projektu „řízené péče VZP“ s tím, že právě jejich osoby mají být garanty toho, že se nic z toho, co výše popisuji, nepřihodí.

Kdo tam budete, pozorně poslouchejte a nenechejte se opít pověstným rohlíkem při umně řízené diskuzi.

Vy, mladší, kterých moc není, myslete nikoliv s perspektivou pouze nejbližších tří až pěti let a Vy, starší, kterých bude určitě většina, zase uvažujte, že byste jednou po celoživotní práci  rádi dostali při prodeji praxe dobře zaplaceno.
Uznalé poklepání na rameno při nutném či vynuceném převodu praxe a invalidní či starobní důchod Vás totiž Váženými pacienty v ordinacích nového typu neudělají.

 
S pozdravem

 
MUDr. Radek Kolačný
zatím ještě stále praktický lékař
Uherské Hradiště25.5.2008

PRAKTIK.CZ pro pacienty

Pro pacienty je velmi obtížné vyznat se v současném zdravotnictví. Proto se občanské sdružení PRAKTIK.CZ rozhodlo podat tápajícím občanům pomocnou ruku a zavést poradenskou činnost.
Chcete se poradit o tom, jakou si vybrat zdravotní pojišťovnu? Na co máte nárok a jaké jsou možnosti služeb praktického lékaře či odborného lékaře? Jak se zjistí nejlevnější lék? Na podobné a další otázky vám poradí naši vybraní členové.

info@praktikcz.eu21.5.2008

Bajka o reformě českého zdravotnictví

Scéna: Les, krásný letní den. Králík sedí před svou norou a klepe do notebooku. Přichází liška.
Liška: Co to tu děláš?
Králík: Dělám na diplomce.
Liška: O čem bude?
Králík: O tom, jak králíci žerou lišky... (Dlouhá pauza.)
Liška: Co je to za blbost??? Každý ví, že králíci nežerou lišky.
Králík: Tak se pojď podívat.
(Oba zmizí v králičí noře. Za pár minut se vynoří králík a okusuje liščí kost. Sedne si zpátky k notebooku a pokračuje v psaní... Objeví se vlk.)

Vlk: Co to píšeš?
Králík: Píšu diplomku na téma, jak králíci žerou vlky.
Vlk: Takovou blbost ti přece nevezmou!?!
Králík: Proč ne? Chceš se podívat?
(Oba jdou do nory, a za chvíli se zase objeví králík, poplácává si břicho a vrátí se k notebooku. Na scénu vstoupí medvěd.)

Medvěd: Co to děláš, králíku?
Králík: Makám na diplomce Jak králíci žerou medvědy.
Medvěd: To je ale pitomost!
Králík: Pojď se podívat ke mne, a ukážu ti to.
(Scéna: Uvnitř zaječího doupěte. V jednom rohu hromada liščích kosti, v druhém rohu hromada vlčích kosti. Naproti sedí obrovský lev a šťárá se v zubech.)

Ponaučení: Nezáleží na tématu diplomky. Nezáleží na tom, jaká data  zpracováváš. Záleží na tom, koho máš za konzultanta.

 

20.5.2008

 "Chyby Julínkovy reformy"  Přečtěte si článek kolegy Šimka.


16.5.2008

Evropští lékaři varují před Julínkovou reformou, celý text naleznete    zde   .

Evropská federace lékařů zaměstnanců (FEMS) hájí zájmy 1 200 000 lékařů-zaměstnanců ze zemí EU.
MUDr.Milan Kubek je viceprezident FEMS.


15.5.2008
Reakci MUDr.Pavla Hroboně na článek    "Jak ovládnout dvěstě miliard?"   si můžete přečíst zde  "Co přinese zdravotníkům reforma?" .

Odpověď jsme tam našli. Stále méně zdravotníků, kteří budou nuceni odvádět stále větší množství odborné práce. Tuto práci za lékaře a další zdravotníky žádní
politici, úředníci pojišťoven,
organizátoři, mediátoři, regulátoři "řízených" i "neřízených" péčí neudělají.
Razítka máme MY.

Pro optimisty máme jedno upozornění: MY také neseme plnou odpovědnost...


Autora anonymu "Jak ovládnout..." nenalákáme ani na sladkou odměnu. Chápu.. :-)


14.5.2008
OECD varuje před riziky Julínkovy reformy zdravotnictví. Celý text naleznete    zde    .


13.5.2008
Ať to počítáme zprava nebo zleva, ať to mocníme, násobíme či používáme různé algoritmy a koeficienty, bez doktorů to nepůjde! To pochopili v Americe a Holandsku, chápou to vlády v ostatních státech Evropy, uvědomují si to i pacienti v České republice. Jen politikům a podnikatelům ve zdravotnictví to ne a ne doklapnout...
PRAKTIK.CZ  "monitoruje"  současné dění :-)


12.5.2008
Zájemcům přikládáme paragrafová znění návrhů zákonů ministra zdravotnictví MUDr.Tomáše Julínka, s jejichž účinností se počítá od roku 2009.

Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických zařízeních

Zákon o zdravotnické záchranné službě

Zákon o zdravotních pojišťovnách, o zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami11.5.2008
Jak ovládnout dvěstě miliard? Celý text naleznete    zde    .

Hledáme autora tohoto článku. Čeká jej sladká odměna... Přihlaste se na   info@praktikcz.eu  .


21.4.2008
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jedinou možnou obranou proti praktikám podnikatelů ve zdravotnictví typu  M-A, proti vazalskému postavení vůči zdravotním pojišťovnám a hlavně proti ignoranci politické reprezentace posledních 15ti let, je odchod zdravotníků ze systému tzv.veřejného zdravotnického pojištění a nastolení pokladenského systému. Systému, který je přirozený. Navozuje korektní vztah mezi lékařem a pacientem. Zdravotní pojišťovny jsou v takovém systému kontrolovaným služebníkem potřebných a zúčastněných, nikoliv prostředkem politické moci a ekonomickým nástrojem v rukách mocných skupin.


18.4.2008
Doporučujeme neukvapovat se s prodejem či převodem Vaší lékařské praxe!
Průměrná ordinace praktického lékaře v ČR  má cenu alespoň 320.000,00 Euro !!!


Výsledky studie, který vychází z níže publikované ankety byly úspěšně prezentovány ve Varšaně na
konferenci International Atlantic Economic Society  http://www.iaes.org/ Děkujeme všem zúžastněným. Zájemci o text se mohou přihlásit na  info@praktikcz.eu  .  Prvotní předpoklady jsou potvrzeny a v současné době probíhá další fáze výzkumu, ve které budou dále podrobněji rozpracována a analyzována sebraná data.

4.3.2008

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věnujte prosím pozornost dotazníku, který naleznete ve formátu *.doc    zde    nebo jako *.pdf     zde    .

Prosím Vás nejen o vyplnění maxima údajů, které jste ochotni a schopni anonymně sdělit, ale i o šíření dotazníku ve Vašem okolí. Již 150 vrácených a vyplněných formulářů dá velmi validní data o realitě našich praxí a může pomoci v dalším směrování aktivit OS Praktik.cz. Rádi bychom na připravované dubnové Výroční konferenci přednesli výsledky, které jsou připravovány i pro mezinárodní srovnání. 

Snažíme se o objektivní analýzu, bez emocí, politických či osobních žabomyších půtek.

Dotazníky je možné zasílat elektronicky na adresu:   info@praktikcz.eu

nebo korespondenčně na adresu:

OS Praktik.cz
V Zápolí 1251/23
141 00   Praha 4

Děkuji Vám za spolupráci

Pavel Lindovský, předseda Praktik.cz14.2.2008

Dobrý den všem.

Tak jsem dnes otevřel obálku z razítkem VZP, odkud na mě vybafla smlouva dle mého přání - pouze na jeden rok, tj. do konce roku 2008.
I zvolal jsem: Heuréka!, přestože tam dle očekávání nebyl "nadstandardní" dodatek, kterým VZP omámila většinu z Vás, ale pouze ořezaná kapitace 42 Kč, bod za 1 Kč a za trest žádné odběry mimo kapitaci.

Vzápětí mě však popadla hrůza, kterou jste na mne někteří telefonicky přenesli, o kolik že tím pouze standardním dodatkem příjdu:
Takže v odhadech pro moji celkem malou a zdravou praxi a celkem podprůměrně prevence účtujícího doktora jsem se dobral k následujícím číslům:
 
Odběry:   odhaduji tak průměrně na 100 Kč/den......tj. asi při 20 pracovních dnech ............................................................................................................cca 2.000 Kč/měsíc
Prevence:  místo bodu 1,1 Kč tak 1 Kč.....tj. cca  minus 40 Kč/1 prevenci.........při počtu 50 prevencí/měsíc (a to si celkem fandím) ...........................cca 2.000 Kč/měsíc
 
Sečteno a podtrženo jsem za smlouvu na jeden rok okradl svoji ordinaci o zhruba 4 tisíce korun měsíčně.
Nu což, nezbývá mi tedy než udělat každý druhý den o prevenci navíc a jsem na tom stejně. 

Ostatní ZP mi ještě na můj požadavek neráčily odpovědět - ale už se těším na další korespondenci s jejich úředníky či přímo managery postů nejvyšších.
Při očekávání brzkého personálního krachu v českém zdravotnictví (že nebudou lidi, neočekával ani jinak prognosticky skvělý doktor Potíž), bude zajisté k popukání sledovat, jak se Ministerstvo a ZP budou snažit v dalších letech smluvně zavázat poskytovatele zdravotní péče, aby dál smluvně makali za mizerný peníz (vzhledem k dosaženému vzdělání).
 
Už tedy konečně víte, proč s námi chtěl vůbec někdo 2. ledna na VZP jednat? Co kdyby nás totiž většina nepodepsala smlouvy natrvalo? To by byl teprve průšvih v patrech nejvyšších...
Naštěstí se však ministr ani manageři pojišt´oven nemusejí bát - s požehnáním těch správných lékařských vůdců a když se to správně podá, se totiž podepíše naprosto cokoliv...
 
Co však čert nechtěl? Už nyní prosakují zprávy z mnoha okresních špitálů ale i z pražských fakultek, s jakými problémy se tam pacienti setkávají a jak se vracejí zpět ke svým starým, dobrým praktikům, aby se jich raději ujali oni, vyšetřovali je, léčili, event. odeslali tam, kde s nimi bude zacházeno slušně... A světe div se - někteří nemocní už jsou dokonce tak znechucení či zoufalí, že začínají ochotně nabízet svým lékařům i peníze mimo systém povinného zdravotního pojištění.

Chce se mi říci - jaká to zvrácenost platit za ošetření hned dvakrát, poprvé povinnou zdravotní dan´ a podruhé jako za totáče, obálkou pod stolem. Mám dojem, že živelný pokladenský systém, kterého se jakákoliv politická reprezentace bojí jako čert příslovečného kříže, už chtě-nechtě začíná klepat na naše dveře.

Poslední možnou revoluci, kterou jsme mohli provést zdola a urychlit to, co nevyhnutelně v příštích letech příjde jako by samo od sebe (proti vůli politiků ale i navzdory nechápajícím doktorům), jsme nedokázali dotáhnout do konce. Vývoj tedy směřuje nevyhnutelně k tomu, že ti staří, co se jako otroci narodili, jako otroci celý život žili (a ordinovali), také jako otroci zemřou...
A mladí? Ti v nejbližších letech už žádní další  nebudou. Za mzdu strojvůdce či bankovní úřednice totiž tu naši medicínu nikdo dělat nepůjde. Generace dnešních třicátníků už totiž myslí kapitalisticky i tam, kde většina z nás ještě věří na poslání a nezjištnou pomoc bližnímu (nyní za indexovaných 42 Kč měsíčně). A tak to, bohužel, odskáčeme skrze vlastní naivitu, lennost, bojácnost, mouchysežertesizmus a přizdistolicování (samé hezké české vlastnosti), až se nebudeme moci bránit - v budoucí těžké nemoci, invaliditě nebo starobním důchodu.
Možná za nějakých 5 až 10 let, ale zcela jistě za 15 let, se totiž bude platit nejen doktorům ale i v domovech důchodců a penzionech pro přestárlé opravdu velké peníze.

Ostatně proč by to mělo být jinak než jinde ve světě?
Asi to není úplně nejlepší zjištění, ale tak to totiž v kapitalizmu chodí. Každý se stará sám o sebe.  Nikdo nám shůry nepomůže, přidali nám pouze to, co si již dříve vypočetli, aby jim primární péče nezkolabovala příliš rychle - rychleji než budou schopni systém podojit.

S pozdravem a přáním at´ nám ta iluze bohatství v podobě hromady cinkajících mincí vydrží co nejdéle

Radek Kolačný


13.2.2008

Ad: Tuto reformu ne?! (Medical tribune IV/3:11/2-2008:B1)  celý text Dr.Šimka naleznete    zde  


11.2.2008

STAV NAŠEHO ZDRAVOTNICTVÍ 

aneb pohled zdola od praktického lékaře     celý text Dr.Šimka naleznete    zde  


31.1.2008
Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
blíží se konec měsíce a Vy budete zdravotním pojišt´ovnám odevzdávat (odesílat) dávky za leden 2008. Připomínám možnost žádat o individuální smlouvy s určitými úpravami oproti nevýhodným a nevyváženým smlouvám, které nám byly zasílány k podpisům v minulých týdnech. Z různých regionů republiky mám informace, že v povolování různých variant smluv existuje (jako již tradičně) krajový folklor, takže by naše žádosti něměly být zamítnuty se zdůvodněním, že to jinak než bylo původně předloženo, nelze.
Připomínám text MUDr. Nečase, který jsem si dovolil lehce "učesat", aby bylo zřejmé, že i nadále máme zájem o smluvní vztahy se ZP. V níže uvedené verzi jsem z důvodů použitelnosti pro všechny ZP, vynechal konkrétní čísla článků a bodů, protože každá ZP má popisované požadavky řazeny jinak. Samozřejmě můžete volit všechny body, ale též vybírat pouze některé, které považujete sami pro sebe důležité. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Žádost o individuální smlouvu:
 
Vážený pane řediteli,

deklaruji tímto svůj zájem o uzavření smlouvy s Vaší zdravotní pojišt´ovnou. Vzhledem k očekávaným změnám v rezortu zdravotnictví, které však v horizontu let nemusí být nutně příznivé pro ekonomiku mojí ordinace, žádám o zaslání návrhu individuální smlouvy pro mé zdravotnické zařízení s níže uvedenými úpravami oproti dosud zaslaným návrhům:
 
1. Doba účinnosti smlouvy:
    Změna: Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku.
    (Nebráním se však ani variantě smlouvy uzavřené na dobu 8 let s možností vypovědět ji při ekonomické nevýhodnosti pro moji firmu s výpovědní lhůtou 6 měsíců)
 
2. Doba splatnosti faktur:
    Změna: Úhrada vyúčtované poskytnuté hrazené zdravotní péče ... bude provedena ... do 20 dnů od doručení faktury (nelze měnit pevné nastavení leasingových splátek).
 
3. Předávání dokladů:
    Doplnění: doklady lze předávat též v papírové formě (např. pro případ poruchy výpočetní techniky).
 
4. Doplnění kódů:  09550, 09551, 09543, 09547 do přílohy č. 2  (tento bod pouze pro VZP, u jiných ZP příloha č. 2 ke smlouvě není).
 
5. Pokud chcete požádat o některé výkony, aby Vám je ZP vyjmuli z kapitace (INR, CRP), též je do žádosti připište.
 
6. Většina ZP (mimo 222) požaduje opět spoustu dokladů, které už od nás na pobočkách dávno mají (licence, registrace, doklad o pojištění, vzdělání sestry, ordinační doba, atesty k ekg, sterilizátoru, RHB přístrojům...) Odepisuji jim následující: Všechny Vámi požadované údaje nedoznaly žádných změn a máte je tedy k dispozici od počátku našeho smluvního vztahu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Takto formulovanou žádost jsem odnesl na podatelnu naší VZP v úterý, 29.1. - ostatním ZP tento text přikládám k dávkám, které budu posílat za leden v následujících dnech.
 
Vyčkáme tedy, jaký bude ohlas od různých ZP, podle jejich reakce pak totiž můžeme směřovat naše pacienty tam, kde to bude pro nás výhodné. Až obdržíte odpovědi od ZP, dejte mi, prosím, co nejdříve vědět.
   
Děkuji všem, kteří nerezignovali a vytrvali v požadavcích na naše rovnoprávné postavení v systému.
Děkuji též za podporu, kterou vyjadřujete našemu společnému snažení (i přestože v Osvětimanech asi nejsou zrovna optimální lyžařské podmínky:-)
 
Zdraví
 
MUDr. Radek Kolačný     kolacny@mybox.cz
 

30.1.2008

Poplatkové šílenství 

Nepochybuji, že nejsem sám, kdo vnímá diskusi o poplatcích jako diskusi neodpovídající realitě. Žádný pacient kvůli poplatkům nebyl poškozen a lékaře již snad žádná narůstající byrokracie nezničí. Poplatky ve výši, že někomu zaplatíme pivo za ošetření, nikoho nezruinují, ale také nikoho nezachrání. S normálními prostými lidmi nejsou žádné problémy. To jen pár zákonodárců anarchisticky vyzývajících proti respektování zákona, který sami přivedli na svět, dělá ve společnosti zmatky.

Nicméně také vás napadne, že tato neutuchající diskuse o ničem je nepřiměřeně rozdmýchávána z nejrůznějších stran, nejrůznějšími redaktory počínaje a nejrůznějšími stranickými ideology a politiky konče. Proč tato diskuse o ničem? Co má tato nepřiměřeně udržovaná diskuse skrýt? 

Já vidím nejméně dvě zdravotnicko-politická témata, která by se měla diskutovat a která díky této diskusi o ničem jsou vytlačena do pozadí. Jde o téma skutečné reformy zdravotnictví a o průnik finančního kapitálu do organizace zdravotnictví. 

Regulační poplatky možná měly připravit diskusi o pokladenském systému financování ambulantní medicíny, ale ve skutečnosti prohlubují deformaci myšlení naší postkomunistické společnosti proti přirozeným vztahům ve zdravotnictví. Vzdalují pochopení pokladenského systému financování ambulantních lékařů jako systému, který nejintenzivnější přináší do zdravotnictví tvůrčí iniciativu a přirozenou odpovědnost. 

Jen tento systém může přinést pacientovi, že bude léčen podle svých představ a podle svých potřeb. Jen tento systém umožní pacientovi stát se pánem zdravotnictví spolurozhodujícím o svém vyšetřování a léčbě. Jen tento systém umožní, že lékař je adekvátně zaplacen za svoji práci a není nucen k ekonomické emigraci. A hlavně jen tento systém dokáže svojí transparentností podstatně omezit tunelování našich zdravotní daní na všech úrovních. Pacient sám si ohlídá své peníze a určí, který lékař mu stojí za zaplacení a který mu za to nestojí. Důsledkem je přirozený nárůst kvality v oblasti odborné i v oblasti kontaktu. 

Podstatou je, že lékař vyšetří, pacient za vyšetření zaplatí a u své pojišťovny dostane zdravotní péči proplacenu ze svého pojištění podle individuální smlouvy, kterou si v rozmanitosti pojišťovacích produktů vybral. V tomto systému dostávají všechny subjekty (pacient, lékař, pojišťovna…) svobodu přinášející přirozenou cestou odpovědnost a tvůrčí iniciativu. 

Všichni to mají možnost vidět. Ale než otevřete pusu, abyste o tomto problému referovali, jste již předem utloukání falešnou ideologickou propagandou. Proč asi? Neubráníte se myšlence, že 220-280 miliard korun, které jsou vybrány na zdraví občanů, je tak veliká a zajímavá suma, že stojí za to se jí alespoň částečně zmocnit, aniž by musela projít zdravotnictvím. 

Druhé téma, které může být zájem vytlačit na okraj, je průnik finančního kapitálu do organizace zdravotnictví s přípravou něčeho, co někteří z nás nazývají socialistickým kapitalismem, ve kterém se mají lékaři proměnit ze samostatných, relativně svobodných, jakýchsi přecejen podnikatelů v dělníky těchto zdravotnických supercelků. Jde o experiment degradující lékaře na dělníky zdravotní péče a pacienty na objekt vyšetřování. Jde o exploataci lékařů i pacientů. Jde bezpochyby o krok zpět, protože tato cesta je připravena ekonomickými managery bez ohledu na potřeby pacientů a jejich ošetřujících lékařů a bez pochopení vnitřních vzájemných vztahů. 

Toto jsou dva možné důvody neutuchající a stále rozdmýchávané nesmyslné diskuse o poplatcích ve zdravotnictví, jejíž absurdita má příčinu mimo tuto neopodstatněnou hádku zaměstnávající celou společnost. Znáte ještě jiný možný důvod této poplatkové hysterie? 

MUDr. Bohumír Šimek16.1.2008

Podrobné informace o průběhu krize v nemocnici v Karlových Varech najdete na internetových stránkách    www.za-zachranu-nemocnice.kvalitne.cz  

15.1.2008

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

ve čtvrtek minulého týdne jsem spolu s MUDr. Gricovou a MUDr. Nečasem jednal na zlínské pobočce VZP o našich požadavcích, které jsme (s Vašim přispěním) prezentovali   tady u nás, v Uherském Hradišti první pracovní den nového roku. Jak jste snad již byli informováni, vedení zlínské VZP nepřistoupilo na žádný z našich návrhů, které nás měly konečně posunout z pozice podřadného nádeníka do pozice plnoprávného a rovnocenného partnera. Ani náznak pochopení, ani nejmenší vůle zajistit si spokojené smluvní lékaře.
I nadále zastáváme názor, že nám předložené "smlouvy" nejsou ničím jiným než pokračujícím diktátem neakceptovatelných podmínek, jejichž podepsání nás staví fakticky do role zaměstnanců VZP, tentokrát však již minimálně na dlouhých 8 let, bez možnosti se svobodně dohodnout na ceně své práce a co je nejvíce alarmující - bez možnosti "smlouvy" vypovědět při ekonomické nevýhodnosti pro naše ordinace.
Každý, i ten poslední zaměstnanec jakékoliv firmy v České republice má právo bez udání důvodu vypovědět svému zaměstnavateli pracovní smlouvu s výpovědní lhůtou 2 měsíce a dle návrhů ministra práce a sociálních věcí, uherskohradišťského rodáka Ing. Petra Nečase, bude tato doba zkrácena možná již brzy na 1 měsíc.
Troufám si říci, že za dobu od změny režimu v roce 1989 neexistuje výraznější důkaz arogance a lokajského pohrdání naší prací než obsah smluv, které jsou nám nyní (tradičně již pozdě) předkládány k podpisu.
S lehkou nadsázkou tvrdím, že takto koncipované "smlouvy" můžeme vypovědět pouze tehdy, nahlásíme-li dopředu datum svého úmrtí a nebo pokud se rozhodneme pověsit medicínu na hřebík a věnovat se třeba prodeji vysavačů. Jen nevím, jestli pro nás  tvůrci "smluv" při jejich sepisování počítali spíše s variantou číslo 1 či variantou číslo 2.

Vážené dámy a pánové,

stále dostáváme a sbíráme připomínky opírající se, mimo jiné, i o rozbory renomovaných právníků, abychom Vás mohli již brzy informovat o našem dalším možném postupu. V příštích dnech proto očekávejte termín a místo schůzky, na kterou si Vás tímto dovoluji pozvat.
Břemeno odpovědnosti za svoji firmu, její zaměstnance a Vaše rodiny z Vás nikdo nesejme, to zůstane na každém z Vás, jako na soukromém podnikatelském subjektu.
Jen na Vás záleží, jestli přijmete dehonestující pravidla pro svoji práci na následujících, dlouhých 8 let (pro kolik z Vás to bude až do důchodu a nebo, promiňte upřímnost, až do konce života?) a nebo se rozhodnete být nezávislými autoritami pro své pacienty ve svých privátních ordinacích.
Mám dojem, že pouze druhá možnost nám dává plnohodnotnou šanci pomáhat nemocným tak, jak jsme byli učeni a jak nejlépe umíme.

S pozdravem

MUDr. Radek Kolačný

P.S.: včera mi na mobil cinkla sms zpráva z SPL, ve které se doporučuje podepsat smlouvy, mimo jiné i s VZP.  Něco takového může doporučit jen člověk, kterého už praktická medicína neživí...15.1.2008
Se svolením autorů (
Dr.Hülleová, Dr.Neugebauer) předkládáme   zde   a   zde   reakce na  koresponcenci s ředitelem KP VZP Zlín MUDr.Tomášem Melicharem (vizte níže 8.1.2007)

14.1.2008

Od 1. ledna 2008 na nás lékaře dopadá povinnost pod hrozbou pokuty 50000,-Kč vybírat od pacientů 30,-Kč. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale zákon je zákon, a ten musíme plnit. Já tomu říkám, že pacient je povinen za ošetření dát svému lékaři na pivo. Zaplatit někomu pivo nikoho nezruinuje, ale také podfinancování zdravotnictví nevyřeší. Nejsem si jist, že za to pivo se pacient stane váženým klientem ve zdravotnictví, jak nám to tvrdí Tomáš Julínek. Tak uboze na tom zatím lékaři nejsou. Chci jen touto cestou požádat pacienty, aby snahou o bojkotování tohoto julínkovného zbytečně nedělali problémy ani lékařům ani sobě. Se zaplacením zdravotní péče to nemá nic společného. Ta je mnohonásobně (20x-30x i více) dražší.

Dnes již můžeme hodnotit efekt julínkovného na naše praxe. V mojí ordinaci praktického lékaře: 1. Zatím žádný pacient nedělal problémy s výběrem regulačních poplatků. 2. Většina pacientů sděluje, že je ochotna dát za zdravotní péči více. 3. Mnozí pacienti by ochotně přistoupily na pokladenský systém financování ambulancí, pokud jim někdo má čas sdělit jeho výhody a nevýhody. 4. Nepochybuji o tom, že by na tom byl pacient finančně výhodněji, pokud by do systému zapůjčoval VRATNÉ GARTANČNÍ PENÍZE při proplácení ambulantní zdravotní péče, které by mu pojišťovna vrátila podle předem podepsané individuální smlouvy s pacientem, než když dnes platí NEVRATNÉ regulační poplatky. Navíc jedině pokladenský systém dokáže směrovat peníze jen ke kvalitním lékařům, zamezí zbytečným ztrátám z peněz námi investovaných do našeho zdraví a dokáže navrátit vztah důvěry mezi pacientem a lékařem i obnovit vstřícné vztahy mezi lékaři vzájemně do průvodních zdravých mezí zcela nenásilnou a přirozenou cestou. 5. Počty pacientů v ordinaci nepoklesly. 6. Mám pocit, že se u mne registruje více pacientů. Ale to si zatím nejsem jist, že je zásluhou julínkovného.

A malá poznámka na závěr. To julínkovné, které dnes platí pacienti a které v podstatě pro pojišťovny vybírají lékaři (přesněji o to julínkovné je sníženo inflační navyšování příjmů lékařských praxí), do loňského roku platili za pacienty formou regulačních mechanismů samotní jejich ošetřující lékaři. Snad tedy konečně Tomáš Julínek nastartoval to, že již lékaři nebudou muset hradit svým pacientům kvalitu léčby a budou moci své pacienty léčit lege artis. Poslední tvrdé omezení léčby pacientů provedli sociální demokraté skrze Davida Ratha na počátku roku 2006.

MUDr. Bohumír Šimek

13.1.2008
Druhý aktualizovaný návrh smlouvy VZP s připomínkami v textu naleznete     zde     , další náměty zasílejte na  info@praktikcz.eu

12.1.2008
Informace pana Cikrta, mluvčího Ministrerstva zdravotnictví, v článku  
"Praktičtí lékaři na poplatcích vydělají statisíce korun"  není objektivní a pravdivá. Průměrná ordinace praktického lékaře není schopna vyšetřit 33 pacientů denně, 20 dní v měsíci, 12 měsíců v roce, a zároveň poskytovat služby, které jsou nedílnou součástí práce v ordinaci primární péče. To je např. provádění preventivních prohlídek a řádného očkování podle zdravotního řádu, provádění laboratorních odběrů a vyšetření, minimální kontakty v rámci předpisu trvalé medikace u chronicky nemocných, dispenzární kontroly vyjmenovaných skupin pacientů, preventivní prohlídky těhotných, veřejně pojištěné závodní preventivní prohlídky atd. Průměrný počet denních kontaktů v ordinaci praktického lékaře je dlouhodobě podle statistik ÚZIS okolo 40.
Vypočítaná částka je spekulativní a není s ní možno počítat jako s výnosem!
Vládní koalice bude po půl roce vyhodnocovat zavedení regulačních poplatků, opozice prohlásila, že poplatky ihned zruší...  Vyčkejme. Za žádost o dementi, tiskovou opravu či mediální polemiku to nestojí. Ekonomický krach našeho zdravotnictví je nyní předbíhán zásadnějším problémem. Krizí personální.

8.1.2008

2.1.2008 se sešli praktičtí lékaři okresu Uherské Hradiště s představiteli místní pobočky VZP, aby si ujasnili své postavení smluvních partnerů, absenci cenových ujednání, výběru a výkaznictví regulačních poplatků atd. Celý text naleznete   zde   . Odpověď ředitele KP VZP Zlín MUDr.Tomáše Melichara naleznete    zde   . No comment.

4.1.2008
Příklad dopisu s připomínkami k zaslanému návrhu smlouvy s VZP naleznete     zde     .

2.1.2008
Smlouva s VZP
V současné době nedoporučujeme podpis rozesílaného návrhu. Není potřeba se ukvapovat, žádné smlouvy nejsou u stávajících smluvních zařízení potřeba. Smluvní vztah pokračuje naším nastoupením do práce a poskytnutím péče prvnímu pojištěnci. Navíc ONI mají problém se zajištěním zdravotní péče. Potřebné razítko máme MY, nikoliv úředníci pojišťoven či ministerstva.
Připomínky k návrhu smlouvy s VZP naleznete přímo v textu  
  zde     , další náměty zasílejte na  info@praktikcz.eu

1.1.2008
Upozornění pro pacienty na nutnost platit regulační poplatek naleznete    zde     :-)

19.12.2007

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v nadcházejících svátečních dnech si budeme přát štěstí a zdraví do dalšího roku. Jako lékaři a zdravotníci jsme vzděláni v udílení dobře míněných rad k zachování integrity těla a ducha svých pacientů. Avšak naše chování k vlastnímu tělu a vlastní duši skýtá dost často pochybnosti, zda i my sami chápeme svoji bytost jako správně zařazenou část soukolí zvaného Vesmír.
SUNT CERTI DENIQUE FINES.
 
Přejeme mnoho sil, katarzi, očištění a nové paradigma českého zdravotnictví - kompetenci léčit a razítko máme my.
 
Krásné vánoce a nový rok 2008
 
přeje OS PRAKTIK.CZ                foto 1                 foto 2              foto 3               foto 4                 foto 5                  


Vážení občané, vážení pacienti,
je nám líto, že se na sklonku roku, společně s Vámi, stáváme opět rukojmím politiků.

I současná politická reprezentace hazarduje s trpělivostí zdravotníků a zneužívá jejich poslání pomáhat bližním. Představená vládní reforma zdravotnictví, reakce opozice i občanské společnosti na chystané změny a pokračující odchod kvalifikovaných zdravotnických odborníků, jsou dalším důkazem neschopnosti odpovědných.

My lékaři a další zdravotníci stojíme na straně svých pacientů.
S klidným svědomím nastupujeme cestu, kterou nám naše poslání ukazuje. Jsme si plně vědomi důsledků a dosahu našeho rozhodování a naší zodpovědnosti slibujeme, že se nenecháme zatáhnout do politicko-ekonomické špíny. Naší prioritou je zdraví, nikoliv moc a touha ovládat ostatní a na jejich úkor se obohacovat.
Žádný politik, žádný úředník ministerstva ani zdravotních pojišťoven nikoho nikdy nevyléčil a nevyléčí. Vždy to budeme jen my, lékaři a ostatní zdravotníci, kteří v dobách zlých i dobrých budeme stát po boku svých pacientů a budeme je provázet na cestě životem. Jsme to jenom my, na jejichž pomoc nemocní oprávněně spoléhají.
Naše pacienty neopustíme. To slibujeme.
Vaši praktičtí lékaři


18.12.2007
Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Za pár dnů uplyne rok od našeho lednového protestu, kterým započalo uvědomování si nedůstojného postavení praktických lékařů v České republice. 
Tehdy na pobočce VZP nešlo jen pouze o neslavně proslulé vratky exministra Ratha, kterými si tato monopolní přerozdělovna zdravotní daně vylepšovala na náš úkor svoji "obchodní" bilanci, ale též o apel na ty, kteří tvořili mantinely pro naši práci, aby s námi bylo už konečně zacházeno slušně a rovnoprávně, abychom dostávali včas smlouvy jasného znění bez budoucích úprav, dodatků a sankcí dopadajících výhradně na naše hlavy.
Uvěřili jsme předvolebním slibům předsedy středo-pravicové vlády a vkládali jsme naděje do týmu odborníků, kteří měli připravit reformu našeho zdravotnictví tak, abychom už dále nebyli ouze trpěnými a bezbrannými pěšáky, ale stali se plnoprávnými prvky dobře namazaného soukolí, ve kterém je, má-li být po systému chtěno, aby byl úsporný, role praktického lékaře nezastupitelná. 
Několik posledních pracovních dnů před začátkem přelomového roku 2008 však musíme, bohužel, konstatovat, ža pravidla hry pro poskytování primární péče se již tradičně vznášejí kdesi v étéru.
Přes opakované proklamace, dodnes nespatřila světlo světa slibovaná ministerská vyhláška o ceně naší práce. Zdravotní přerozdělovny odmítají oprávněné požadavky na navýšení prostředků pro náš segment, abychom mohli ošetřovat naše pacienty - jejich klienty lege artis a dorovnali letité dluhy vůči našim rodinám. 
Místo systémového řešení přichází státní úředník s improvizací, ne aby se vlk nažral, ale pouze aby nechcípnul hlady, přičemž ta příslovečná koza musí zůstat samozřejmě (ale jen pro někoho) celá.
Jak jinak lze cítit ony horkou (a možná že i protiústavní) jehlou šité pokuty pacientům za vstup do našich ordinací, prostému lidu označované jako regulační poplatky? 
A když někteří zvedneme hlas v obavách, že za takovýchto mlhavých podmínek - navíc pod permanentním strachem z penalizací za dobře odvedenou práci nelze dlouhodobě pracovat, že unavený a stresovaný lékař je reálným ohrožením pro svého pacienta, tak vedení SPL - organizace, která nás má hajit proti útokům silnějších zájmových skupin, se od nás prohlášením MUDr. Jelínka opět distancuje, stejně jako v lednu tohoto roku.
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
jako každý rok i nyní se opět ze všech stran (stát, přerozdělovny, pacienti) spoléhá na náš altruizmus, entuziazmus a - proč to neříci - i obyčejný lidský strach, ekonomickou naivitu a hloupost.
Opět nám lidé, kteří nemají narozdíl od nás přímou morální, právní i finanční zodpovědnost za životy a zdraví občanů tohoto státu, začínají vyhrožovat pokroucenými paragrafy, znovu jsme zastrašováni vyškrtnutím ze seznamu čekatelů na drobky pod stolem, když nepřistoupíme na potupná pravidla hry.
Však to vyšlo již tolikrát, tak proč ne i nyní, že? Pokolikáté se z našeho zdravotnictví znovu stává 
politikum?
A jak dlouho bude ještě pro každé další volby zdravotnictví tím nosným tématem, po kterém budou rétorové všech politických stran sjíždět tu do křesel parlamentu nebo senátu a tam zase třeba jen do seslí krajského zastupitelstva či na radnici?
 
Ve čtvrtek 27.12.2007 se sejdeme na schůzce, abychom se poradili, jak se zachováme pro první pracovní dny příštího roku.
Prosím, abyste si i v čase Vánočního rozjímání vyšetřili chvilku na přemýšlení a úvahy - nejen však o osudu svých pacientů - to děláte již roky, ale nyní především o sobě a své perspektivě jako nezávislých a svéprávných odborníků v oboru praktické medicíny. 
 
Očekávám Vaše podnětné nápady, návrhy a připomínky.
 
S úctou a přáním pokud možno klidných Vánočních svátků
 
MUDr. Radek Kolačný, Uherské Hradiště
 
 
 


18.12.2007
Kromě přání toho nejdůležitějšího - zdraví a spokojenosti v životě - moc přeji všem poctivým praktickým doktorům, aby se Vám v příštím roce podařilo si vybojovat odpovídající postavení a ohodnocení.

Milé vánoční přání MUDr.Jiřího Pokorného, předního odborníka na urgentní medicínu.

17.12.2007
Svobodu nebo otroctví?  MUDr.Bohuslav Šimek

16.12.2007
OS PRAKTIK.CZ  zodpovědně prohlašuje, že pan ministr Julínek má chybné informace, pokud se domnívá, že Dr.Nečas je jediným praktickým lékařem, který je ze současného zmatku v rezortu znejistěn. Jde o naprostý krach systému zdravotnictví. Výsledkem je poškozený pacient a jeho lékař...
Naštěstí je český lékař, nehledě na politickou reprezentaci, zodpovědný a má vůči svému nemocnému  i potřebné kompetence a správné razítko.

Pořad Otázky Václava Moravce najdete zde:  http://www.ct24.cz/vysilani/?id=164375&datum=2007-12-16&porad=

15.12.2007

Vážení kolegové!

Račte si konečně uvědomit, že Václav Klaus tuto zemi nezavedl do náruče normálního kapitalismu, kde vládnou tržní vztahy. Vnímáme, že v našem státě panuje jakýsi socialistický či mafiánský kapitalismus, kde místo skutečných tržních vztahů určuje život korupce a protekce. Tak jako celá naše země si hraje na kapitalismus, tak i vy, vážení kolegové, si hrajete na privátní lékaře, kterými ve skutečnosti nejste.
Není nám umožněno stanovit si cenu práce podle skutečných nákladů, ale naopak cena naší práce je stanovována direktivně a centrálně na úrovni, která neodpovídá ekonomickým potřebám našich praxí umožňujícím jejich kvantitativní i kvalitativní rozvoj a jejich konkurenceschopnost.
Vážení kolegové, račte si uvědomit, že cíle politiků ČSSD i politiků ODS jsou stejné. Nikomu nejspíš nezáleží na zdravém, akceschopném, svobodném a odpovědném zdravotnictví. Jak ČSSD tak i ODS připravují ve zdravotnictví resuscitaci socialismu v rukou zevního finančního kapitálu, který se již o vybrané pseudopojištění občanů postará.. Proto naši politici z obou stran nerozlučně usilují o ekonomické vyhladovění našich privátních ordinací, abychom byli nekonkurenceschopní a abychom byli donuceni prodat své praxe za necelou desetinu možné ceny při odpovídajícím financování.
Vážení kolegové! Nejsme svobodní lékaři! Jsme pouhými vazaly našich politiků, kterým nejspíš záleží jen na těch z občanů vytažených 250 miliardách korun. Vážení kolegové! Budu komukoliv vděčný, kdo mi dokáže, že se mýlím. 

MUDr. Bohumír Šimek


14.12.2007

Václav Špíka: Připravovaná reforma zdravotnictví neskončí dobře (Britské listy)   celý článek najdete    zde  

I když ministr Julínek má v mnoha charakteristikách českého zdravotnictví pravdu, obávám se, že jím zvolený „reformní“ přístup nepovede k žádoucímu zlepšení a že naopak je velká pravděpodobnost zhoršení celkového stavu. V celé práci vedení ministerstva je totiž zcela zřejmý naprostý nedostatek respektování základních principů správné manažerské práce. O tom svědčí skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví je po 14 měsících působení nového vedení odborně i morálně zcela rozloženo. A to už je co říci, protože MZ nikdy příliš dobře nefungovalo, jak je to ovšem charakteristické pro celou naši státní správu.

Autor pracoval do 1. července 2007 třináct let na Ministerstvu zdravotnictví ČR v ekonomické a finanční oblasti.


3.12.2007
Proč na stránkách PRAKTIK.CZ není nic nového?
Protože všichni sledujeme aktuální dění v rezortu a nevycházíme z úžasu! Potřebuje toto dění komentář?

Vážení kolegové,
stále více lékařů (tedy těch, co reálně léčí) si uvědomuje svoji nezastupitelnou roli a nenahraditelnost. To správné razítko a know-how, které naši pacienti tolik potřebují, máme MY. Chraňme si  tuto jediněčnost a rozvíjejme naše kompetence. Emancipovat se není až tak složité, v Brně a na Moravě jsou již hodně daleko!


18.11.2007
Dnes na 
pražském zasedání výboru OS PRAKTIK.CZ vystoupil Ing.Miroslav Zámečník. Představil členům výboru a ekonomickému teamu PRAKTIK.CZ svoji představu budoucích trendů v oblasti primární péče a nastínil možnosti další spolupráce na projektu řízené zdravotní péče.

12.11.2007
Dne 7.11.2007 na Konferenci SVL JEP v Brně přednesl předseda Doc.MUDr.Svatopluk Býma, přednášku na téma Řetězce v primární péči. Pan předseda prezentoval ucelenou a objektivní analýzu současného stavu, evropský kontext a trendy, které budou pravděpodobně určovat i další směr primární péče u nás. 

Dále vystoupil s rozborem Mgr.Jakub Uher, právník SPL
. Na něj navázal svým vystoupením předseda SPL ČR MUDr.Václav Šmatlák.


9.11.2007
V pátek 9. listopadu 2007 proběhl v budově kongresového centra BVV v Brně historicky první seminář o ekonomice praxí praktických lékařů. Tuto akci uspořádalo občanské sdružení PRAKTIK.CZ jako první z řady připravovaných vzdělávacích akcí. Seminář zahájil svým příspěvkem o současném stavu nákladů a výnosů lékařských praxí a možných variantách v budoucnosti předseda sdružení MUDr. Pavel Lindovský    našeordinace.cz   ( audio1 ). Na jeho přednášku navázal svým vystoupením Ing. Jiří Šindelář z katedry řízení Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze     Ekonomika podnikání praktických lékařů   ( audio2 ) ( audio3 ). Obsahem jeho sdělení byla identifikace praktického lékaře jako podnikajícího ekonomického subjektu v rámci vnitřních a vnějších ekonomických sil. V diskusi vystoupili i zástupci projektu "Moje ambulance".  ( audio4 )    ( audio5 )    ( audio6 )    ( audio7 ).
Hlavní výstupem z tohoto semináře bylo upozornění na, veřejností dosud málo vnímanou skutečnost, že špatnou ekonomickou situaci praktických lékařů pocítí i jejich pacienti. Podfinancovaná ordinace s příliš velkým počtem registrovaných klientů není schopna zajistit kvalitní zdravotnickou péči. O tom jestli tyto problémy může vyřešit projekt "Moje ambulance" vyslovili přítomní soukromí lékaři silné pochybnosti. ( audio8 ).

Zvukový záznam ve formátu *.wma si stáhněte a přehrajte ve svém audio přehrávači.


29.10.2007
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
srdečně Vás zveme na úvodní workshop "
Ekonomická prosperita praxe praktického lékaře" , který proběhne v pátek 9.11.2007 v Brně, v Kongresovém centru BVV, sál E od 15 do 17 hodin.  Problematiku přednese Ing.Jiří Šindelář, Katedra řízení Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze.

Seminář má za cíl seznámit účastníky se základními principy ekonomického rozhodování v podmínkách samostatné ordinace praktického lékaře a na pravidla manažerského rozhodování.
Inspirací do diskuse budou přednesené poznatky a data z  prezentace  
 našeordinace.cz   .

25.10.2007
Seriál pro pamětníky na neděli

1. Předvolební slib pana Mirka Topolánka čtěte  
   zde   .
2. Připomínku slibů pana premiéra  
čtěte     zde   .
3. Odpověď pana premiéra čtěte     zde   .


25.10.2007
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
děkujeme za finanční dary, které posíláte na účet našeho sdružení. Děkujeme členům OS PRAKTIK.CZ za příkladnou disciplinovanost v placení členských příspěvků.
Děkujeme za zasílané plné moci pro MUDr.Lubomíra Nečase.


24.10.2007
Dopis kolegy Dr.Radka Koláčného praktikům si přečtěte  
  zde    . Po přečtení se můžete rozhodnout o Vašem připojení ke zplnomocnění MUDr.Lubomíra Nečase k jednání s ministrem MUDr.Tomášem Julínkem. Plná moc je ke stažení    zde    .

23.10.2007
Zdravotní "pojišťovny jen těžko" hledají peníze pro praktické lékaře... Důkaz naleznete  
  zde     .

Klienti VZP mohou obdržet velmi snadno, bezhotovostně, po písemné žádosti a přímo na účet příspěvek na různá očkování včetně očkování proti chřipce, ortodontickou péči, sportovní prohlídky, řidičský průkaz, kurzy proti obezitě, pobyty v solné jeskyni, účast otce u porodu, ozdravné pobyty...
Může to např. činit 500Kč  na jednoho klienta pojišťovny.
 Představme si, že by tuto částku (jistě si na ni pojišťovny nepůjčili kontokorentem u Komerční banky jako již mnozí z nás na bazální fungování  ordinace) nedali pacientům, ale nám, na provoz ordinace.
Jestliže průměrná ordinace má 1590 jednicových pacientů, pak na jednu ordinaci připadá 795 000 korun.
 Dokážete si  představit, že byste tuto částku nyní opravdu dostali ?
 Zvýšili sestřičce plat, opravili ordinaci, koupili si nějaký přístroj ke zlepšení komfortu pacientů (EKG, CRP, Holter, laser,....) a sobě zvýšili "mzdu " na  3 násobek průměrného platu v  zemi, což je obvyklá částka v zemích EU , zaplatili si na půl úvazek asistenta?
 
Koncem listopadu bychom měli být bonifikováni.  Kolik to bude, není zatím jasné. Řekněme (je to mnou vymyšlené číslo), že by průměrná ordinace obdržela 40.000Kč. Bylo by  to hodně nebo málo? Já si myslím, že málo. Pouhých 5 % částky, kterou si pojišťovny kupují pacienty!
 
VRAŤME NAŠÍ PROFESI SEBEVĚDOMÍ.
Přemýšlejme. Naučme se kapitalisticky počítat.
  
Alena Svobodová


22.10.2007
Děkujeme kolegům za zaslání plné moci
MUDr.Lubomíru Nečasovi k jednání s ministrem MUDr.Tomášem Julínkem.
Další a další zplnomocnění, která přicházejí na adresu našeho sdružení. Obratem je odesíláme Dr.Nečasovi, který je odhodlán pokračovat v boji za udržení provozu našich ordinací, ve prospěch emancipujících se praktických lékařů, ve prospěch pacientů.
Vážení pacienti, odbornost a kvalita poskytované péče je pro nás samozřejmostí. Občanskému sdružení PRAKTIK.CZ jde o dlouhodobou udržitelnost a ekonomickou prosperitu našich ordinací. Pouze taková praxe Vám bude nadále moci poskytovat dobré služby. Praxe, která zbankrotovala již nikoho nevyléčí...


 21.10.2007
Plná moc praktiků MUDr.Lubomíru Nečasovi k jednání 55/1,10 Kč

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
SPL ČR již přestalo jednat o ohodnocení naší práce v roce 2008. Jednejme svobodně v zájmu našich pacientů a v zájmu udržení našich vlastních ordinací. MUDr.Lubomír Nečas bude pokračovat v dalším jednání s ministrem zdravotnictví Dr.Julínkem o nákladovou ekonomickou studií podložených minimálních 55 Kč kapitační platby zajednicového pojištěnce a minimálně 1,10 Kč za bod. Připojme se poskytnutím   P L N É   M O C I    k jeho osobní aktivitě.

Plná moc je ke stažení  
  zde   
. Vyplněnou a podepsanou zasílejte na adresu MUDr.Lubomíra Nečase, nebo adresu OS PRAKTIK.CZ, V Zápolí 1251/23, 142 00 - Praha 4

19.10.2007
Vážení pacienti, odbornost a kvalita poskytované péče je pro nás samozřejmostí. Občanskému sdružení PRAKTIK.CZ jde o dlouhodobou udržitelnost a ekonomickou prosperitu našich ordinací. Pouze taková praxe Vám bude nadále moci poskytovat dobré služby. Praxe která zbankrotovala již nikoho nevyléčí...

18.10.2007
Vážené kolegyně, kolegové,
 
v současné době čekáme na úhradovou vyhlášku na rok 2008. Tuto vyhlášku vydá ministerstvo zdravotnictví do konce listopadu 2007.
 SPL podepsala dohodu se zdravotními pojišťovnami na částky kapitace 42,- a hodnotu bodu 1,-. My jsme od začátku roku požadovali částky vyšší a při našich společných jednáních jsme se to snažili všem vysvětlit.
V televizní debatě Otázek Václava Moravce jsem informoval ministra Julínka o nespokojenosti části lékařů s dosavadními cenami, on prohlásil, že je možné další jednání.
Proto jsem ho písemně vyzval k dalšímu jednání před vydáním ministerské vyhlášky. 
 Vzhledem k tomu, že tato má aktivita vychází jen z pozice krajského předsedy  SPL Zlínského kraje, požádali mne i další lékaři, abych je v jednáních zastupoval, je nutno to něčím doložit.
Pokud s tím budete souhlasit a chcete mne i vy podpořit, prosím o zaslání plné moci, která je uvedena     zde    .
 
MUDr. Lubomír Nečas
předseda Sdružení praktických lékařů Zlínského kraje
tel., fax.: 577553150
mail: lubomir.necas@zuzlin.cz
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín


16.10.2007

Plná moc praktiků MUDr.Lubomíru Nečasovi k jednání 55/1,10 Kč

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
SPL ČR již přestalo jednat o ohodnocení naší práce v roce 2008. Jednejme svobodně v zájmu našich pacientů a v zájmu udržení našich vlastních ordinací. MUDr.Lubomír Nečas bude pokračovat v dalším jednání s ministrem zdravotnictví Dr.Julínkem o nákladovou ekonomickou studií podložených minimálních 55 Kč kapitační platby zajednicového pojištěnce a minimálně 1,10 Kč za bod. Připojme se poskytnutím   P L N É   M O C I    k jeho osobní aktivitě.

Plná moc je ke stažení  
  zde   
. Vyplněnou a podepsanou zasílejte na adresu MUDr.Lubomíra Nečase, nebo adresu OS PRAKTIK.CZ, V Zápolí 1251/23, 142 00 - Praha 4


8.10.2007

Dohodonovela na pokračování

Poslední dohoda mezi předsednictvem Sdružení praktických lékařů a představiteli zdravotních pojišťoven zlepšuje situaci jen částečně a velmi nedostatečně. Spravedlivé řešení situace přesouvá opět do budoucích let, kdy nikdo nemůže nic odpovědně slíbit a zaručit.

Z pohledu řádného provozu ordinací praktických lékařů je nezbytné trvat na původních oprávněných požadavcích a to je kapitace 55 Kč a bod 1,10 Kč. Jsme lékaři, ctíme etické zásady své profese, opustit pacienty pro vnitřní rozmíšky a nekoncepčnost politických kroků ve zdravotnictví je pro nás rozhodně nepřijatelné.

Pokud máme zůstat pacientům věrní, řádně o ně pečovat a nezklamat jejich důvěru, musíme hlavně kvůli nim požadovat narovnání pokřivených vztahů uvnitř systému veřejné zdravotní péče a umožnění praktickým a ostatním soukromým lékařům provozování  praxí v důstojných podmínkách, jaké si v členské zemi EU pacienti rozhodně zaslouží.

My přece nežádáme od systému peníze pro svůj osobní prospěch, ale proto, abychom mohli dělat svou práci dobře. Tedy přinejmenším tak, abychom se za ni nemuseli stydět. Na první pohled se 42 Kč kapitace a 1 Kč za výkonový bod zdá být krokem vpřed. Z pohledu praktických lékařů je však důležité, aby se konečně skončilo s chronickým podfinancováváním primární péče. Občanské sdružení PRAKTIK.CZ, s odvoláním na renomované ekonomy,považuje tento výsledek sice za chvályhodný posun vedení SPL ČR v myšlení posledních let, ale nedostatečný. Pokud tento návrh přijmeme, naši pacienti budou nadále kráceni na svých oprávněných požadavcích.

Navrhovaná částka nezohledňuje historický dluh zdravotních pojišťoven, potažmo státu, vůči našim ordinacím a rozhodně nepředstavuje v žádném případě maximum možného. Jde pouze o minimum nutného pro přežití praxí v roce 2008.

Ani tento počin není schopen smazat historický dluh pojišťoven, potažmo státu, který vznikl praktickým lékařům za posledních 10 let, kdy došlo ke stagnaci místo k rozvoji praxí. Při očekávaném nárůstu cen energií, DPH a návazně všech ostatních vstupních nákladů nelze zajistit
konkurenceschopnost ordinací PL proti nově vznikajícím ordinacím hypermarketového typu se silným ekonomickým zázemím. Pro některé kolegy tak bude rok 2008 znamenat nucený zánik jejich živnosti spojený s finančně náročným vyrovnáním zákonných povinností a závazků vůči svým zaměstnancům, finančnímu úřadu, bankám a leasingovým společnostem, které budou muset
splácet ze svých a rodinných úspor. Studie prokazují, že teprve při výši kapitace 75 Kč dochází k bodu zlomu, kdy můžeme začít hovořit o pomalu narůstající ziskovosti praxí a zároveň o ekonomické udržitelnosti ze střednědobého hlediska.

Výbor OS PRAKTIK.CZ3.10.2007
S laskavým svolením autora nabízíme k diskusi "Návrh reformy zdravotnictví" z roku 1996.  Text je předkládán ve formátu PDF a je rozdělen do tří souborů, každý o velikosti okolo 3-4,5 MB.
Pasáže o primární péči jsou velmi zajímavé a inspirativní. Hlavní část najdete ve druhém souboru, strana 3 až 12.

reforma_zdravotnictvi_macek_01.pdf      reforma_zdravotnictvi_macek_02.pdf      reforma_zdravotnictvi_macek_03.pdf


2.10.2007
Jsme lékaři, ctíme etické zásady své profese, opustit pacienty pro vnitřní rozmíšky a nekoncepčnost politických kroků ve zdravotnictví je rozhodně nepřijatelné. Nicméně, pokud máme zůstat pacientům věrní, pečovat o ně a nezklamat je, to skutečně vyžaduje zaprvé narovnat pokřivené vztahy uvnitř systému veřejné zdravotní péče a zadruhé umožnit praktickým a ostatním soukromým lékařům provozovat svoje praxe v důstojných podmínkách, jaké si snad v členské zemi EU zasloužíme. Nežádáme od systému peníze pro svůj osobní prospěch, ale proto, abychom mohli dělat svou práci dobře. Tedy přinejmenším tak, abychom se za ni nemuseli stydět.

MUDr.Pavel Lindovský, předseda OS PRAKTIK.CZ


30.9.2007

Vážení kolegové a kolegyně! Vážený kolego Šmatláku a Jelínku!

Nejen tlachání o cenách, ale činy chceme!

Většina z nás víme, že teprve kapitace 55,-Kč zastavuje ekonomický propad našeho podniku, za jehož chod jsme odpovědní svým pacientům, své sestře i sami sobě.

Většina z nás víme, že pojišťovny na toto navýšení mají, ale odmítají dát.

Většina z nás víme, že začíná destrukce primární péče a tím i destrukce celého našeho  zdravotnictví.

Co z toho pro nás vyplývá?

Nepodepisovat smlouvy a dodatky, dokud na nich nebude kapitace 55,-Kč a zrušeny regulace, které jsou přímým poškozováním klientů pojišťoven.

Poslední dobou je běžnou nemravností pojišťoven uzavírat smlouvy po začátku období. Nebude-li podepsána smlouva před započetím nového období, tedy do konce roku, stáváme se z donucení pojišťoven nesmluvními lékaři.

Co to znamená? Že naši pacienti nesmí čerpat peníze na svou zdravotní péči ze zaplaceného zdravotního pojištění. Proto všechny recepty a žádanky na rtg a další odborná vyšetření musíme označit slovy „Hradí pacient“. Bez tohoto označení se vystavujeme riziku, že ty předepsané léky a uskutečněná vyšetření zdravotní pojišťovně zaplatíme, protože nemáme právo je psát na účet pojišťovny.

A kdo se z nás bojí, nemusí zpočátku vybírat za svou práci nic, ale pouze žádat o dobrovolné sponzorské dary nebo naturálie. To není trestné. Máme precedens.

A pak budeme mít na vybranou: Buď přijmout kapitaci 55,-Kč a smlouvu podepsat, nebo komu se to zalíbí, zůstane v režimu pokladenského financování primární péče s vkládáním vratných garančních peněz proplácením zdravotní péče pacientem a nechá to na politicích, aby ty peníze byly skutečně vratné. My jsme ty zvrhlé zákony proti pacientům a jejich ošetřujícím lékařům nedělali. My nemáme co napravovat!

A pokud někdo z nás podepíše smlouvu s kapitací na 42,-Kč či méně, bude si rvát vlasy, až my ji podepíšeme na 55,-Kč nebo až bude našimi politiky nastolen pokladenský systém, jediný spravedlivý pro pacienty a jejich ošetřující lékaře.

Při tomto postupu neporušujeme žádný zákon! Na vině je pojišťovna, která odmítá nabídnout smlouvu na úrovni kapitace 55,-Kč, která teprve umožňuje, abychom nadále nesetrvávali v pozici sociálněekonomického polštáře našich obyvatel, který je již dnes zcela zbytečný.

Vážení kolegové! Nejednáte za sebe, ale za všechny praktické lékaře! Ve vašich rukou je budoucnost našeho oboru! Hlavu vzhůru! Chceme být také svobodní lidé!19.9.2007

P R O T E S T

Vážení občané,

omlouvám se, že vám dnes nejsem k dispozici. Ale námi volení a placení politici a státní úředníci dlouhodobě neplní své sliby = povinnosti, a proto se poskytování zdravotní péče dostává do situace, kterou nemohu vyřešit ani já, ani vy. A proti tomu dnes protestuji.

Za prvé nám jsou dlužni zákony, které by umožnily zajistit pro práci praktických lékařů nástupce. Za poslední tři roky odešlo do důchodu 1 300 praktiků a nových přišlo jen asi 15, takže nám všem přibývá práce, kterou s přibývajícím věkem přestáváme stíhat. Vy čekáte na ošetření mnohem déle, ale my si nemůžeme vzít pomocníky, protože nejsou zajištěny podmínky pro jejich zaměstnávání. Já na vás nemám dost času, protože i mně pacientů přibývá a i můj den má jen 24 hodiny.

Za druhé - přestože rostou mzdy, a tedy i odvody na zdravotní pojištění, pojišťovny nám proplácejí jenom část péče, kterou vám poskytujeme. Např. VZP za poslední 2 roky uhradila jen 75% práce, kterou jsem pro vás vykonala. Oproti roku 2001 jsem v roce 2006 vydělala o 46 000 Kč méně. Za více práce dostávám stále méně peněz. A podle našich zákonů nesmím požadovat doplacení rozdílu od vás. Vy platíte víc na zdravotní pojištění, já pracuji víc a pojišťovny platí méně. Proti tomu protestuji.

Za třetí: po celou dobu provozování ordinace upozorňuji politiky a úředníky zdravotních pojišťoven i kraje, že dlouhodobé chybění zákonů vyústí v tuto neřešitelnou situaci, ale opakovaně mě odbyli, že nemám pravdu. Ale já nehodlám na příští rok podepsat smlouvy s pojišťovnami, které mi sice nařizují provést veškerou péči, ale zároveň uvádějí, že za ni smím utratit jenom tolik, kolik letos a že za ni dostanu plně zaplaceno jenom pokud za vaše léky a vyšetření neutratím víc, než vloni. A i letos mi zaplatili jenom 75% z toho, na co jsem podle vykonané práce měla nárok. Takže na vaše vyšetření a léky budu mít méně peněz, než byste potřebovali.  Mám takovou smlouvu podepsat ? Opravdu po mně budete chtít jenom 3/4 toho, co letos ? Jste si jisti, že to váš zdravotní stav dovolí ? Já ne. A proto protestuji.

V případě nutné první pomoci zazvoňte na sestru, která zajistí další lékařskou pomoc.

MUDr. Alena Dostalová, praktická lékařka18.9.2007
Výzva předsedy občanského sdružení PRAKTIK.CZ

Vážení přátelé,
zítra bude na akcích SPL pravděpodobně představena varianta domluvy se stylu maxima možného a dalších příslibů páně ministra na rok 2009...

"Dohodovací jednání" je jednání o objemu, který zbyl poté, co si potřebné miliardy rozebrali ekonomicky silní hráči co ty peníze potřebují pro své obchody a ty mají často daleko k poskytování zdravotní péče. Tu reálně poskytují lékaři, sestry a další zdravotníci. Opět jsme rezignovali na zásadní atak na místa, která jsou relevantní?
Nezužujme problém na body a hodnotu kapitace. Je prakticky jedno, jakou formou dostaneme prostředky na provoz našich ordinací. Je druhotné, zda se bude hrát v bodech nebo zda budeme dostávat výplatní pásku od ministra zdraví..., ale bez spravedlivého společensko-ekonomického ohodnocení naší práce a úhrady režijních nákladů vytváříme nadále vnitřní dluhy ve vlastních podnicích a MUSÍME je zavřít!

PRAKTIK.CZ bude od října organizovat cyklus seminářů a přednášek na témata provozu malého podniku (specifika NZZ), kursy managementu, ekonomiky podniku, účetnictví... Lektory budou jistě zajímaví odborníci a bezpochyby máme možnost získat informace, které nám tragicky chybí.

Nepodepisujme žádné smlouvy, než budeme mít jasno, zda vůbec v práci pokračovat, za jakých podmínek je to rentabilní a jaká je další perspektiva v horizontu minimálně 5ti let!
Je pravděpodobné, že někteří z nás seznají, že je pro ně lepší stát se zaměstnanci zdravotních firem, je možné, že někteří půjdou do důchodu a praxi ukončí, ale je jisté, že potřebujeme informace, abychom se vůbec mohli rozhodnout! Jinak mnozí pokračujeme v podnikání, jehož výsledkem je nehorázné zadlužení osobní budoucnosti, důchod v průměrné výši 320 Euro, nemožnost utáhnout režie našich domovů a krutý pokles životní úrovně. To je odměna za poctivé poskytování vysoce etické služby bližním, u kterých paradoxně figurujeme na nejvyšších místech žebříčků respektu a úcty. A to nás, narozdíl od politiků, bude hřát a sytit.
 
Pavel Lindovský


17.9.2007
Od roku 2001 do roku 2006 došlo k nárůstu výdajů ordinací praktických lékařů o více než 27%. Nejvyšší část nárůstu výdajů tvoří náklady za energie a mzdy zdravotních sester. Za stejné období pěti let reálné příjmy ordinací poklesly, když celkový nárůst nepokrývá ani inflaci a činí pouze 4-6% !!!
Je zcela zřejmé, že takový rozdíl a skutečný kumulovaný vnitřní dluh praxí nemůže nahradit nabízených 8-9 procent , které nyní zdravotní pojišťovny prezentují jako maximum a, spolu s ministerstvem a politickou reprezentací, argumentují i 12% navýšením z příjmů "regulačních 30ti korunových" poplatků. Prezentovaná nabídka nevyrovnává ani rozdíly mezi lety 2001 a 2006, ani nestartuje potřebné systémové změny. Reflektuje pouze předpokládaný vyšší výběr pojistného, který přerozdělovny stejně musí rozpustit mezi poskytovatele zdravotní péče. U regulačních poplatků je v současné chvíli zcela nejasné zda-li budou uzákoněny, jakou metodikou a s jakými náklady budou zpracovávány.
V takových podmínkách není možné nadále přebírat zodpovědnost za poskytování lékařské péče v potřebném rozsahu a dostupnosti. Praktičtí lékaři budou protestovat v zájmu svých pacientů, kterým je péče omezována aniž by o tom byli informováni a aniž by k takovému omezování dali souhlas svým pojišťovnám a jejich správním radám.

16.9.2007

Proč budou praktičtí lékaři protestovat 19.9.2007?

Ve středu 19.9.2007 se po celé republice sejdou praktičtí lékaři na regionálních seminářích, jejichž cílem je vysvětlit všem členům Sdružení praktických lékařů ČR a dalším praktickým lékařům závěry celostátního setkání okresních a krajských zástupců SPL, které se konalo v Milovech počátkem září. Představitelé SPL budou informovat o aktuálním stavu jednání se zdravotními pojišťovnami, o dalším možném vývoji a různých možných variantách řešení situace ve zdravotnictví v nejbližší i vzdálenější budoucnosti. Praktičtí lékaři budou projednávat celou řadu otázek, které se týkají fungování ordinací a péče o pacienty.

Pro upřesnění je potřeba dodat, že akci rozhodně není možné nazvat stávkou. „ Stávka“ je terminus technicus pro nátlakovou akci odborářů-zaměstnanců, která je obecně uznávána jako legitimní nástroj k prosazení požadavků zaměstnanců při vyjednávání o mzdových podmínkách. To rozhodně není případ praktických lékařů v České republice. SPL nestávkuje, nýbrž protestuje proti dosavadnímu postupu zdravotních pojišťoven v jednání o úhradách péče na rok 2008 !!!

Co je vlastně příčinou nespokojenosti praktických lékařů?  O co nám vůbec jde?
Především nám jde o pacienty!!!


Tomu chceme zabránit. Chceme zvrátit nepříznivý vývoj. Možná se veřejnosti zdá, že jenom křičíme po penězích. Ale tak to není!!!
Ano, potřebujeme více finančních prostředků, ale rozhodně ne pro sebe, abychom zbohatli. Ty peníze jsou především nutné k tomu, aby naše ordinace mohly fungovat profesionálně a kvalitně. Abychom se mohli lépe starat o naše pacienty!!!

PROČ JSME TAK HROZNĚ NESPOKOJENÍ, KDYŽ NÁM POJIŠŤOVNY NABÍZEJÍ PŘIDAT NEUVĚŘITELNÝCH DVACET PROCENT (MILIARDU Z POPLATKŮ, 220 MILIONŮ SLÍBILY DO KONCE ROKU I PRO ROK  2008…)
To bohužel není pravda. Zdravotní pojišťovny nabídly pro rok 2008 nárůst našich úhrad pouze ve výši cca 9,5 procent. V absolutních objemech mohou taková čísla obyčejného člověka ohromit, ale zkuste si je vydělit sedmi a půl tisíci tj. počtem PL dosp. a PLDD (na jednu ordinaci), pak dvanácti (na měsíc), pak odečíst režijní náklady, povinné odvody a daně – a co vám zbude? Pár tisíc, které nic neřeší…
Koneckonců, i tisková mluvčí VZP v prvních nedělních Komentářích a událostech 9.9. hovořila o oprávněnosti našich požadavků!

NENÍ PRAVDA, ŽE PRAKTICI JDOU PROTI REFORMĚ navrhované ministerstvem zdravotnictví a prosazované ve vládě ministrem Julínkem.

SPL hodnotí reformu jako potřebnou a podporuje ji. Je ovšem důležité, aby se reforma setkala i se vstřícným postojem zdravotních pojišťoven a s jejich pochopením pro potřeby celé oblasti primární péče.  

Praktičtí lékaři zásadně odmítají současný systém REGULACE a OMEZOVÁNÍ zdravotní péče, který je po dlouhá léta udržován, který zavedl exministr Rath výrazně přitvrdil a s kterým se počítá do budoucna.

Pravidla těchto regulací, zejména striktní limity stanovené každému ZZ na předpis léků a vyžádanou péči pro své pacienty v jiných zařízení (laboratoř, RTG, Ultrazvuk, apod.) poškozují nejen pacienty, ale i praktické lékaře, kteří překročení limitu zaplatí ze svého. Ve svém důsledku vedou k degradaci oboru praktických lékařů na jakousi tabulkami a koeficienty svázanou úřednickou disciplínu a mohou vést postupně ke krachu mnoha ordinací.


15.9.2007
Prezentace 
 našeordinace    byla odbornou oponenturou vyhodnocena jako velmi názorná a věcně správná analýza skutečné ekonomiky praxí praktických lékařů pro dospělé.  Každý lékař-provozovatel ordinace praktického lékaře si může vytvořit konkrétní modelaci pro svojí praxi.

Prezentace
  Proč být nesmluvní zařízení?    ukazuje možnost dalšího vývoje v primární péči. Z výsledků činnosti Ministerstva zdravotnictví posledních 15 let, z dosavadních zkušeností se zdravotními pojišťovnami a jejich společné snaze na omezování výdajů cestou regulací smluvních lékařů je zřejmé, že je nutné realizovat zásadní změny v systému zdravotnictví České republiky.

3.9.2007
PRAKTIK.CZ podporuje rozhodnutí SPL o protestní akci dne 19.9.2007.

Situace ve zdravotnictví je kritická z důvodů podcenění sociálně-demografického vývoje a personálního zajištění výkonu práce zdravotníka.

Samotné kořeny krize českého zdravotnictví sahají do období rakousko-uherské monarchie, když Josef II., za účelem sociální stabilizace společnosti, začal budovat síť městských špitálů. Ta přetrvala do období první republiky a byla převzata i po druhé světové válce, kdy ze strategických důvodů bylo nutné, pro potřeby zajištění válečného konfliktu, mít hustou síť lůžkových zařízení.

Fixní provozní náklady této sítě nebylo nutno v době administrativního socialismu sledovat. Tato lůžková zařízení byla převzata i do současného sytému zdravotnictví. V devadesátých letech minulého století byla z převážné většiny odstátněna a stala se v tržním hospodářství zdrojem příjmů pro úzkou skupinu lidí.

Celkový objem peněz určený na zdravotnictví považujeme za dostatečný, přestože ve srovnání s ostatními státy EU je procento z HDP nižší. Musíme konstatovat špatnou alokaci prostředků.

V současném demokratickém světě se svobodnou možností volby povolání a pobytu klesá zájem o profesi, která je spojená s vysokou mírou odpovědnosti a nízkým finančním ohodnocením. Důsledkem je nedostatek zdravotnických pracovníků na všech úrovních.

Přestože se zástupci lékařských organizací účastní již od počátku devadesátých let všech rozhodujících jednání a měli by si být vědomi vývoje situace, nedokázali dosti důrazně obhájit zájmy nejen odborné veřejnosti, ale ani zájmy celospolečenské.

Očekávání pacienta, že za svoji zdravotní daň bude moci v případě potřeby čerpat adekvátní zdravotní péči, nebude naplněno, protože valná většina vybraných prostředků již skončila jinde než u skutečného poskytovatele služby.

Bude-li tento trend pokračovat, je otázkou, jakým způsobem personálně zajistíme zdravotnickou péči v příštích letech. 

Východiskem z tohoto stavu je zavedení přímého ekonomického vztahu mezi pacientem a lékařem.

Jaké se nabízí řešení?

Způsob hrazení služeb v primární ambulantní péči by mohl probíhat formou vratných garančních peněz.

Pacient přijde k lékaři, sjedná si službu a zaplatí za ni. Dostane účet se soupisem provedených zdravotních výkonů a ten předloží své zdravotní pojišťovně. Ta mu proplatí, v podílu domluveném v uzavřené individuální smlouvě, patřičnou částku.

Peníze uhrazené u lékaře nazýváme garanční, protože jde o peníze dočasně vložené. Tyto peníze garantují přirozený, efektivní a ekonomický chod ambulantní služby. Motivují pacienta, aby nezneužíval zdravotní péči, neumožňují lékařům účtovat neprovedené výkony. Motivují lékaře k rozšiřování palety prováděných výkonů a nabízených služeb. Dostávají ošetřující lékaře do plodných konkurenčních vztahů s přirozeným zvýšením kvality odborné i kvality kontaktu. Pacientovi umožňují v součinnosti se svým ošetřujícím lékařem rozhodovat o nezbytnosti vyšetřování a o nejvhodnější léčbě.

Přirozenou reakcí tržního a konkurenčního prostředí bude následně rozvoj nabídky různých pojišťovacích produktů.

Společenský symptom ‘’poslání’’ je nástrojem k vydírání všech pracujících zdravotníků. Jsme chronicky přetíženi ve smyslu odborné i právní odpovědnosti. Společenské ohodnocení nás lékařů je vysoké, ekonomické vázne na úrovni dělnické mzdy zemí administrativního socialismu období 70-80. let XX.století.

Jak můžeme rozetnout tento gordický uzel zdravotnické pseudoekonomiky? Systém, kde pacient předstírá nemoc, lékař předstírá, že ho léčí a stát předstírá, že lékaře prostřednictvím pojišťoven platí, přičemž na celém systému ekonomicky profituje ten, kdo s řešením opravdových zdravotních problémů a léčbou nemá nic společného.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

musíme aktualizovat svojí ekonomicko-společenskou identifikaci. Jsme v období tržní ekonomiky. Jediným způsobem jak prokázat nesouhlas s cenou práce je dále za tuto cenu nepracovat!

Jako jediné řešení se jeví ukončení naší účasti na této hře. Nečekejme od politiků nebo zdravotnických managerů, že mají zájem na efektivním fungování systému zdravotnických služeb. Musíme to být MY, kdo nastartuje potřebnou změnu. Počátky nebudou lehké.


7.9.2007
Průměrná ordinace praktického lékaře vytváří v současné době vnitřní ztrátu přes 13 tisíc Kč měsíčně! Je takový podnik rentabilní? Jaká je perspektiva oboru? Prezentace     našeordinace     představuje pohled ekonoma, autority v oboru.

5.9.2007

Vážené kolegyně! Vážení kolegové! 

Nikdo z nás nepochybuje, že americký superliberální systém zdravotnictví není dobrý, protože je na jedné straně nedostupný pro chudší občany a na druhé straně je neúměrně drahý. Ale stejně tak ani náš  systém zdravotnictví, který měl kopírovat evropský sociální model, je velmi špatný. Příčinou je totální nesvoboda, centralizovaná direktivnost, konstruktivismus místo přirozených vztahů a socialistický přístup k řízení z ministerstva zdravotnictví. Politici z nás lékařů i z pacientů udělali vazaly své i vazaly VZP tím, že nás vyřadili z možnosti ovlivnění systému. Obyčejný člověk by řekl, že jde o systematické zneprůhlednění toku peněz, aby tyto peníze mohly být snadno tunelovány. Přímá politická kuratela nad VZP klade těm inteligentnějším z nás otázku po příčině ztrát peněz z VZP, jejíž odpověď je však temná a neprokazatelná. 

Na jedné straně ze systému mizí po desítkách miliard peníze z našich peněz, které jsme ze zákona donuceni dávat do systému a na straně druhé pojišťovny nemají na adekvátní zaplacení zdravotní péče. Zdravotní péče lege artis se v našem socialistickém modelu stává pro občana bez protekce či korupce nedostupná, čímž se dostává do rozporu se zákony včetně Ústavy. 

Náš socialistický model zdravotnictví (obdobě i evropský sociální model) lze od těchto negativ osvobodit instalací pokladenského systému zdravotnictví s vkládáním vratných garančních peněz do ambulantní medicíny, které pacientovi proplatí jeho zdravotní pojišťovna v podílu dohodnutém v individuální smlouvě. 

Výhody této doplňující změny:

  1. Vyšší transparence pohybu peněz v systému.
  2. Pacient přestává být ekonomickým ohrožením svého ošetřujícího lékaře a stává se jeho ekonomickou jistotou.
  3. Léčba pacienta není limitována regulačními mechanismy přes lékaře, ale je limitována ochotou pacienta zapůjčit do systému garanční peníze.
  4. Pacient  může spolurozhodovat se svým lékařem o své optimální zdravotní péči, které dosáhne bez protekce či korupce.
  5. Pacient vkládáním svých garančních peněz do systému rozhoduje o tom, který lékař od něho skutečně ty peníze dostane, a tím vytváří plodné konkurenční prostředí mezi lékaři, což povede přirozenou cestou ke zvýšení kvality odborné i kvality kontaktu.
  6. Pacient má možnost smysluplného výběru pro sebe nejvýhodnějšího pojišťovacího produktu od nejlepší zdravotní pojišťovny, čímž dostává i pojišťovny do plodného konkurenčního postavení se všemi pozitivními důsledky pro pacienta.
  7. Vkládání vratných garančních peněz do systému a obnovení přirozených vztahů mezi subjekty vede k podstatnému omezení tunelování našich peněz na naše zdraví na všech úrovních: Omezuje zneužívání zdravotní péče pacientem, znemožňuje jakékoliv připisování výkonů lékařem na účet pojišťovny, omezuje nadměrné čerpání finančních prostředků na chod pojišťovny a omezuje potenciální tunelování na nejvyšší úrovni.
  8. Celý systém si sedne do optimálních, přirozených, efektivních vztahů bez konstruktivistického omezování a bez podlamování aktivity jednotlivých subjektů.

Cílem reformy musí být zdravý pacient a spokojený jeho ošetřující lékař. Naše zdravotnictví potřebuje uplatnění principu subsidiarity, tedy svobodu a odpovědnost pro všechny subjekty ve zdravotnictví, a instalaci přirozených vztahů. Především nám chybí a zatím nemáme žádnou  zdravotní pojišťovnu, která by mohla tvořit různé pojišťovací produkty. 

Naši politici zatím žádnou opravdovou reformu zdravotnictví v duchu výše popsaném nepřipravují a my normální cestou ani jakýmikoliv stávkami žádné pozitivní změny nedosáhneme. Přitom máme morální povinnost vůči sobě i vůči pacientům tyto změny prosadit.

Avšak naše šance na korekci systému tkví jen v zastavení práce pro pojišťovny, v násilném vystoupení ze systému neuzavřením smluv s nimi a pracovat jen pro své pacienty, kteří nám budou proplácet naši zdravotní péči. Není naší vinou, že legislativa s normálními vztahy ve zdravotnictví nepočítá. Je na politicích, aby co nejrychleji legislativně umožnili, aby vratné garanční peníze byly skutečně vratnými a aby pojišťovny, kterým ze zákona občané musí platit daně, byly donuceny proplácet občanům i léky a další léčbu. 

Toto je jediná možná cesta z našeho zdravotnického marasmu! Je to jediná šance, jak rozhýbat naše stojaté politické vody našeho zdravotnictví! 

MUDr. Bohumír Šimek

31.8.2007
Proč být nesmluvní zdravotnické zařízení?
 Další část problematiky nesmluvního zdravotnického zařízení je rozebrána     zde     .


28.8.2007
Socialismus lékařů a našich pacientů již nezvratně trvá na věčné časy?  Celý nejčtenější článek tohoto týdne ve ZdN si můžete přečíst       zde     .


27.8.2007
Poskytování zdravotní péče bez smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami?  Problematika nesmluvního zdravotnického zařízení je rozebrána  
    zde    .


18.8.2007
Společný projekt praktických lékařů a pacientů "Optimální ordinace praktického lékaře"

Vážení kolegové, sdružení Praktik.cz spolupracuje s Koalicí pro zdraví na projektu "Optimální ordinace praktického lékaře" Cílem tohoto projektu je vytvořit ideální představu ordinace praktického lékaře, která by v maximálně možné míře uspokojovala jak představy pacientů tak představy lékařů. Je snaha  zjistit v čem jsou představy pacientů a lékařů stejné, v čem odlišné a ty odlišné potom spolu diskutovat a pokusit se najít shodu. Výsledná "Optimální ordinace" by potom měla sloužit jako referenční prvek k realitě. Nyní proběhla prvá fáze a to prvotní sběr informací od pacientských sdružení, druhá fáze je o sběru informací od lékařů. Prosím všechny kolegy, kteří se chtějí a mohou  do projektu zapojit, aby na e-mail koordinátora  dr.bouzek@centrum.cz  poslali své představy o provozu ordinace praktického lékaře. Dále prosím, zda jsou mezi vámi ti, kteří by se na projektu chtěli podílet intenzivněji.

                        Koordinátor projektu
                        MUDr. Petr Bouzek
                           
                        dr.bouzek@centrum.cz


16.8.2007
Povídání o VZP a nejen letní aneb jak lékaři okrádají VZP. Celý článek čtěte    
  zde    .

14.8.2007
Prezident ČLK odmítá princip kolektivní viny. Reakci na článek "Lékaři podvádějí, mizí stamiliony", který uveřejnila dne 9.8.2007 Mladá fronta DNES  najdete     zde    .

Předsada SPL ČR MUDr.Václav Šmatlák se ohrazuje vůči vyjádřením VZP.   Celý text dopisu najdete     zde    .

PRAKTIK.CZ se připojuje k otázkám, položeným
řediteli VZP Dr.Horákovi v otevřenému dopisu Sdružení ambulantních specialistů: Reakce na mediální zprávy o údajných podvodech lékařů. Celý text dopisu najdete       zde  

14.8.2007
Vážení pracovníci MF Dnes, připojuji se k názoru kolegyně MUDr. Kotroušové, protože to jaké štvavé kampani  v posledních měsících musíme jako lékaři v této republice čelit již nemá obdoby. Jestli Vaším cílem je, aby lékařský stav přestal v této republice pracovat, tak jste již na pokraji této eventuality. Přemýšlejte nad důsledky Vašich štvavých projevů a výlevů vůči lékařům, romská komunita se brání, tím že jsou všichni bez rozdílu stejně rasově napadáni, což ve stejném případě platí pro lékaře, paušalizování ve společnosti v žádné historické epoše ničemu nepomohlo. Proto Vás vyzývám, abyste zanechali tohoto nesmysleného tažení a pomlouvačné kampaně.
 
Zdraví
MUDr. F. Hegar, praktický lékař, Lomnice nad Popelkou


13.8.2007
K rukám šéfredaktora MF Dnes , pana Roberta Čásenského : 
Reakce na článek Omluva všem poctivým lékařům - Dnes, sešit A10, str. 10

Vážený pane šéfredaktore,
děkuji za Vaši osobní snahu omluvit se a vysvětlit dehonestující a štvavý článek proti lékařům z 9.8.2007 Vašich dvou kolegyň - Vaši omluvu však NEPŘIJÍMÁM.
 
Ne proto, že by měla být zveřejněna na titulní straně s palcovými titulky - tak jako zmíněný článek.
Ne proto, že by se a priori měly omluvit dvě redaktorky,které se pod zmíněný článek podepsaly.
Ne proto, že u nich pravděpodobně selhala profesní novinářská etika.
Ne proto, že Vaše vysvětlení, abychom pochopili  snahu o stručnost a omezenou délku titulků - ony by ostatně jistě nezasáhly Vámi uváděné 3 strany, maximálně totiž 3 řádky, ale to není podstata problému.
Ne proto, že si omluvu u Vás vynutila či Vás k ní přiměla Vaše maminka, jak píšete, a nikoli Vy sám z pozice šéfredaktora.
Ne proto, že oněch chybujících  lékařů ve skutečnosti není ani " nezanedbatelné množství ", ale jen zlomek
promile dle ÚZIS.
 
Vaše omluva totiž nic neřeší.
Stačí se podívat na tutéž stranu - A10 - a Názor Pavla Párala, Vašeho komentátora - s článkem Raději pomalu s tím rušením reformy, kde se dočtete, že - cituji - "zrušit
...třicetikorunové poplatky u lékaře .. také směřuje k tomu, že lékaři budou muset omezit vykazované fiktivní výkony. " Ejhle - lékaři - všichni ? .. není uvedeno, že " někteří "... opět paušalizace. Vaše redaktorky totiž nasedly do vlaku, který před sebou tlačí cílenou štvavou kampaň  proti celé jedné skupině obyvatel, svými vědomostmi a morálními vlastnostmi patřící zcela jistě mezi elitu národa. Tato kampaň vzbuzuje v běžném čtenáři ty nejnižší emoce jako je zloba, závist a zášť. Je jedno, zda tak učinily vědomě či ne. Jejich kroky jistě posoudí erudovaní právníci.
 
Vězte, že nejde o 10 lékařů, kteří protestovali. Co já vím, je nás většina. Protože většina je těch slušných.
 
Pokusil jste se Vaším názorem vyrovnat vznikající spor. To je málo. 
 
Pojďte učinit opravdový krok k zahájení dialogu s lékaři - nejen těmi, kteří sedí ve vrcholných funkcích, ale i těmi, kteří denodenně pracují s pacienty v terénu. Pojďte se s námi pobavit a zveřejnit naše názory, to, co nás opravdu trápí, to, co bychom chtěli změnit, aby zdravotnictví fungovalo ku prospěchu všech.
    
Pojďte nám dát takový prostor ve Vašem deníku, jakého se dostává výše uvedeným kampaním.
 Toto by byla skutečná omluva. Pojďte učinit tento krok, máte-li k němu skutečnou odvahu.
 
MUDr.Yvona Kotroušová
praktická lékařka pro dospělé
Blatná


9.8.2007

Občanské sdružení PRAKTIK.CZ důrazně protestuje proti vyznění reportáže ČT  
Svaz pacientů: Chceme zvýšit kontrolu lékařů  , který byla uveřejněna v událostech 8.8.2007 a proti článku    „Lékaři podvádějí, mizí stamiliony“   , autorek Lenky Petrášové a Veroniky Kapitánové (MF DNES 9.8.2007). Paušalizující a dehonestující pokusy mediálně napadat zdravotnickou obec a lékaře ze zlodějin a podvodů jsou další načasovanou a řízenou štvavou kampaní, která má za cíl odvést pozornost od podstatných problémů našeho zdravotnictví.

OS PRAKTIK.CZ podporuje námět prezidenta ČLK k zavedení pokladenského systému.

Pouze taková změna financování lékařské péče, kdy bude pacient schopen kontrolovat tok svých peněz, může napravit dosavadní neprůhledné a nespravedlivé přerozdělování prostředků, které se děje bez ohledu na potřeby pacientů a schopnosti lékařů. OS PRAKTIK.CZ nabízí do diskuze nad tímto tématem debatu o systému vkládání garančních peněz pacientem.

Výkonný výbor OS PRAKTIK.CZ


3.8.2007
PRAKTIK.CZ se připojuje k diskusi nad dokumentem "Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR k legislativnímu plánu Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.7.2007". Dokument naleznete  zde  . Diskusní  příspěvky a náměty je možné zasílat na  info@praktikcz.eu , nebo přímo na elektronickou adresu SAS  sasp.@sasp.cz  .

2.8.2007
Občanské sdružení PRAKTIK.CZ se zapojilo do projektu Kulatý stůl a bylo organizátory přizváno ke spolupráci na projektu Veřejné diskuse k budoucnosti financování českého zdravotnictví.


24.7.2007
Zájemci, kteří se chtějí připojit k žalobě na VZP ve věci tzv. "vratek" za rok 1.pololetí 2006, se mohou přihlásit o podrobnější informace na  info@praktikcz.eu


 20.7.2007

Ďábelský systém českého veřejného zdravotnictví

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané,

se smutkem v duši se připojujeme k truchlící rodině, pacientům a přátelům našeho kolegy MUDr.Bohumíra Doula, praktického lékaře z Vacova.

Z informací, které máme z veřejných zdrojů víme, že MUDr. Bohumír Doul celý svůj život zasvětil péči o nemocné. Pracoval bez ohledu na smlouvy s VZP, které mu znemožňovaly poskytovat  péči v takovém rozsahu, který jeho pacienti potřebovali. Nehodlal se podřídit nesmyslnému omezování zdravotní péče, diktátu VZP a rozhodnutí našich politiků, to vše za souhlasu profesních organizací lékařů.

MUDr. Bohumír Doul neunesl nelidské a nedůstojné zacházení našich politiků a úředníků zdravotních pojišťoven s lékaři. Zvolil demonstrativní cestu dobrovolného odchodu z tohoto světa v naději, že probudí zcela apatické lékaře, kteří se dnes jen krčí před dopadajícími ranami a snaží se přežít. Zemřel v naději, že probudí představitele nejrůznějších profesních organizací, kteří jen přihlížejí devastaci českého zdravotnictví. Zemřel v nadějí, že probudí naše politiky, aby konečně nechali svých politických hrátek, začali se starat o krizi ve zdravotnictví a konečně se rozhoupali ke skutečné reformě zdravotnictví, jejímž cílem by bylo zdraví pacienta a spokojenost jeho ošetřujícího lékaře.

MUDr. Bohumír Doul je pravděpodobně obětí ďábelského systému českého zdravotnictví, za jehož absurdní nastavení jsou odpovědni politici, ale zároveň i lékařské profesní organizace, jejichž představitelé se nedokázali postavit politické zvůli.

Většina z nás ordinuje jen díky profesionální sebevraždě. Soukromý lékař pacienta nezřídka vnímá jako ekonomické riziko svého povolání a prioritně dává přednost svému ekonomickému přežití před přežitím pacienta.

Smrt MUDr. Bohumíra Doula se jeví jako sebeobětování, které zavazuje každého slušného člověka!

SPOJME SE VŠICHNI V BOJI PROTI ďÁBELSKÉMU SYSTÉMU, KTERÝ NÁM NEUMOŽŇUJE SVOBODNĚ NAPLŇOVAT NAŠE POSLÁNÍ. JAKO DNEŠNÍ LÉKAŘI A ZÍTŘEJŠÍ PACIENTI CHCEME POSKYTOVAT A DOSTÁVAT PÉČI NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI. TO VŠAK NELZE V SOUČASNÉM NESPRAVEDLIVÉM SYSTÉMU, KTERÝ TRESTÁ A NIČÍ NEJAKTIVNĚJŠÍ A NEJSCHOPNĚJŠÍ LÉKAŘE. NEMÁME JINOU MOŽNOST, NEŽ POŽADOVAT OD LEDNA 2008 POKLADENSKÝ SYSTÉM, který považujeme za NEJPRŮHLEDNĚJŠÍ A NEJSPRAVEDLIVĚJŠÍ ZE VŠECH ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ AMBULANTNÍ PÉČE.

 

PRAKTIK.CZ
13.7.2007
České zdravotnictví - relikt socialismu

V
ýstižný popis současné situace nabízí Dr.Šimek,  čtěte       zde   

26.6.2007
Prohlášení  PRAKTIK.CZ  k současné situaci.

Občanské sdružení PRAKTIK.CZ vzniklo jako názorová platforma praktických lékařů, z nichž mnozí jsou členy Sdružení praktických lékařů ČR a všichni jsou členy ČLK.

Reálné výsledky obhajování pozic a zájmů lékařů primární péče považujeme za neuspokojivé. Způsob dosavadních jednání SPL ani ČLK, snášení různých argumentů ani lobbing nevedly k žádoucí ekonomické a personální stabilizaci oboru, natož k jeho rozvoji.

Za klíčové považujeme, že hlavní rozhodovací pravomoci leží na ministerstvu zdravotnictví, které k tomu nemá kompetentní zajištění. Deleguje, systémově nevýznamné, pravomoci na nezodpovědné zdravotní přerozdělovny a ty poté uzavírají se zdravotnickými zařízeními smlouvy o regulaci pacientů na čerpání zdravotní péče.

OS PRAKTIK.CZ je přesvědčeno o nutnosti kvalitativní změny současného systému, který již kvantitativními změnami nelze udržet.
Narovnání vztahu mezi pacientem a lékařem je jediné východisko nápravy situace. Dokud nebudou mít zúčastněné subjekty zodpovědnost a potřebnou svobodu rozhodovat, pokud nebudou zavedeny mezi tyto subjekty prvky opravdového trhu, které narovnají deformovanou tvorbu cen za služby „poskytovatelů“ pacientům, není možné hovořit o reformě zdravotnictví.

OS PRAKTIK.CZ hledá a se snaží oslovit všechny, kteří jsou ochotni diskutovat o nutných změnách a zavedení systému garančních plateb. Teprve z něj může vzejít nový, životaschopný, reformovaný a moderní systém zdravotnictví včetně zdravotního pojištění, systém s nelimitovanými a posílenými kompetencemi primární péče.

Za současné situace a v této době považuje OS PRAKTIK.CZ za správné opustit tento systém a uvažovat o návratu za jiných podmínek.


23.6.2007
V Praze se uskutečnila 2.valná hromada PRAKTIK.CZ.

Zápis z valné hromady čtěte   
  zde     .Usnesení valné hromady čtěte       zde   

20.6.2007

Diskuse s Lékaři pro reformu. Celý článek MUDr.Bohumíra Šimka čtěte   
      zde   

18.6.2007

Polští zdravotníci pokračují ve stávce (Zdroj: ČTK)

Již měsíc probíhá v Polsku stávka lékařů a zdravotních sester. Minulý týden se k ní připojilo dalších padesát zdravotnických zařízení v Lodžském vojvodství a zdravotní sestry z Lublinského a Svatokřížského vojvodství, které se snažily pondělní dvouhodinovou výstražnou stávkou upozornit na nízké mzdy.

Ze šestnácti vojvodství se tak ke stávce nepřipojili zdravotníci pouze ve dvou, kde lékaři většinou pracují v nemocnicích na základě zvláštních smluv. Všechna jednání o navýšení platů pro zdravotníky mezi lékařskými odbory a vládou zatím skončila neúspěchem. Premiér Jaroslaw Kaczyński trvá na tom, že v rozpočtu již peníze pro zdravotnictví nejsou. Jak dlouho tedy bude stávka ještě trvat, není jasné. Kvůli špatným platovým podmínkám odešel podle údajů tamních odborů z Polska již každý dvacátý lékař, nejčastěji do Velké Británie, Irska, Dánska či Švédska, a stovky dalších podali výpověď. Ti pak opustí nemocnice během příštích dvou měsíců. Odborníci se obávají, že by to mohlo znamenat kolaps polského zdravotnictví, protože se může stát, že pacienty nebude mít kdo léčit.


15.6.2007
Institut managementu zdravotnictví Vysoké školy ekonomické uspořádal ve spolupráci s Občanským sdružením Praktik.cz  seminář na téma "Nová úloha lékařů, pacientů a zdravotních pojišťoven v reformě zdravotnictví".


13.6.2007

...Jedinou částečnou, ale účinnou, obranou našich občanů je zavedení výše popsaného pokladenského systému financování s dočasným vkládáním garančních peněz pacienta do systému, které jedině umožní občanovi kontrolu nad svými financemi. V tomto systému pacient zcela přirozenou cestou rozhoduje o tom, který lékař bude za svoji práci ohodnocen více a který méně. To nedokáže žádná instituce. To dokáže jen pacient sám. Tím dostává lékaře do vzájemné plodné konkurence, což vede k přirozenému zvyšování kvality péče po stránce odborné i po stránce kontaktu. Pokud mi někdo není schopen porozumět, je mi ho líto, protože léta komunistické deformace myšlení v něm zachovala příliš hluboké stopy.

MUDr. Bohumír Šimek, Křemže

Celý text článku naleznete      zde    .

11.6.2007

Sofiina volba české primární péče

Publikováno dne: 11.6.2007, Zdroj: Zdravotnické noviny    Celý text článku naleznete     zde   .

.... Dnešní situace má pro pacienty a lékaře jediné řešení. Odchod z takovéhoto zdravotního systému. Pouze pacient, který vloží do ošetření svoje garanční peníze a tyto bude následně inkasovat zpět od pojišťovny, je motivován kontrolovat a eliminovat množství parazitů, kteří se jen přiživují na jeho zdravotní dani. Chyba nás, soukromých lékařů, je, že jsme dosud nebyli schopni, přes zastupující organizace, ohlídat naše investice a zájmy. Stejně jako naivní občané, vkládající peníze do pochybných kampeliček, přijdeme o odbornou nezávislost a možnost ekonomické svobody.

Nikdy jsme totiž o našem poslání neuvažovali jako o živobytí.


25.5.2007
Jeden z nejdůležitejších cílů první fáze činnosti OS Praktik.cz se zdárně podařilo naplnit. "Přesto, že vedení SPL není ochotno připustit oprávněnost naší existence, reálně se naše témata již prosazují i do jejich oficiálních prohlášení...  V posledních týdnech se stále častěji v médiích objevují informace o skutečném stavu praktického lékařství v ČR". řekl předseda sdružení Praktik.cz Pavel Lindovský pro ČTK.   Další info naleznete například na stránkách Zdravotnických novin nebo MF DNES    zde   .


16.5.2007
V úterý 15.5.2007 proběhla prezentace Občanského sdružení Praktik.cz na jednání Výboru Společnosti všeobecného lékařství JEP v Olomouci.  Dr.Lindovský a Dr.Mauci informovali o současných aktivitách a požádali odbornou společnost praktických lékařů o spolupráci. Výbor SVL JEP vzal  informace na vědomí.

O čem jsme informovali naleznete   zde   .

11.5.2007


E-mailový rozhovor s redaktorkou 
Zdravotnických novin čtěte     zde    .

Předseda Občanského sdružení Praktik.cz Pavel Lindovský odpovídal na dotazy čtenářů Zdravotnických novin. Čtěte
    zde   .

Lékaři, farmaceutické firmy a etika. Článek MUDr.Ing.Petra Bouzka ve Zdravotnických novinách a diskusi k čtěte    zde   .

Praktik.cz chce donutit pojišťovny, aby platily lépe a má plán jak toho docílit. 
Mluvčí SPL MUDr.Jan Jelínek (nebo mluvil jako poradce ministra?) a Ministerstvo zdravotnictví si to ale představuje jinak. Škoda, že vedení SPL nedokázalo za posledních šest let nabídnout efektivní cestu k dosažení důstojného postavení praktického lékaře ve společnosti...  Čtěte     zde   .


8.5.2007


Na 
Vzdělávací konferenci ČLK, který se konala ve dnech 27. a 28. dubna 2007 v Milovech, představili hosté ze Slovenska některé výsledky reformy slovenského zdravotnictví. Svůj pohled představil autor slovenské reformy Ing.Peter Pažitný. Makroekonomicky lze výsledky považovat za stabilizaci - čtěte     zde   . Jaký pohled na slovenskou reformu má prezident Slovenské lékařské komory Prof.MUDr.Milan Dragula? Čtěte     zde   .

Informace o očekávané reformě v  ČR  představil prezident ČLK MUDr.Milan Kubek (čtěte  
  zde   ). Přes včasné a opakované pozvání se z  ministerstva zdravotnictví nezúčastnil nikdo... Škoda, nedozvěděli jsme se tak, která pojišťovna ve kterém z amerických států byla inspirací pro Dr.Hroboně...

Další informace z konference najdete na stánkách České lékařské komory  
   zde   .

3.5.2007

Praktik.cz  zadal sociodemografickou studii za účelem zjistit, jaká je situace mezi praktickými lékaři a zvláště jak motivovat studenty, absolventy studia lékařství i lékaře
jiných oborů k práci v primární péči.

Praktik.cz  zadal provedení ekonomické situace, která by popsala situaci v ambulantní sféře.

S "drobnými" poskytovateli ambulantní péče, jako jednotlivými subjekty, se dlouhodobě nepočítá. Nebyli dosud schopni prokázat ekonomickou sílu a oprávněnost existence. Zástupci praktických lékařů a ambulantních specialistů se neúčastní relevantních jednání a marní čas na „dohodovacích jednáních“, kde se mezi poskytovatele rozdělován objem peněz, který je fakticky pufrem celého systému... Je potřeba prokázat ekonomickou sílu vůči partnerům, kteří se spoluucházejí o finance zdravotního systému. Naše jediná, zato unikátní, výhoda je, že jsme nepostradatelnými a nenahraditelnými pro svoje kompetence, které ve svých důsledcích generují zisk i ostatním hráčům. Je třeba přesvědčit tyto hráče, že jedině spoluprací a nikoliv "vykořisťováním" lékařů bude možné najít zdroje, které si mohou rozdělit jako profit...

Obory primární péče jsou pro studenty, mladé kolegy a lékaře jiných oborů nezajímavé. Populace praktiků má průměrný věk 52.2 let. Je potřeba provést sociodemografickou analýzu, která by odpověděla na otázku, jak a čím motivovat potenciální zájemce o práci lékaře v ordinaci praktického lékaře.

Dosud se nikdo nezabýval ekonomikou a managementem provozu ambulantní praxe. Naši představitelé i my samotní jednáme amatérsky, intuitivně a v rozsahu našeho vzdělání a pohledu na problematiku. Je potřeba seriózní ekonomická analýza provozu ambulancí praktických lékařů. Nákladové studie musí zpracovat autority. Hlavní úspory v ambulantní sféře jsou v logistice a managementu ordinací.

Síť ambulantních specialistů je znepřehledněna sítí nemocničních ambulancí a podivných ambulantních úvazků nemocničních lékařů. AS si uvědomují důsledky nedostatku praktických lékařů i pro jejich praxe. Mnozí AS již nyní suplují primární péči, jsou často pro pacienty dostupnější než praktici... Je nutné spolupracovat na společných tématech. Vstup do ambulantní sféry, cestou prodeje či dědění praxí, není legislativně upraven. Vlastnictví jednotlivých praxí lékaři poskytovateli, kteří se dobrovolně, na základě ekonomické výhodnosti, sdružují a vytvářejí systém virtuální polikliniky. Aktuálně se objevuje model, kdy je majitelem a provozovatelem sítě ordinací investor, který používá zdravotníky jako výrobní nástroje pro generování zisku. To ohrožuje praktické lékaře i AS.

Česká lékařská komora je stavovskou organizací všech lékařů včetně praktiků. Absolutní většina praktických lékařů platí členské příspěvky na úrovni přednostů a vedoucích lékařů. Máme plné právo na využití servisu ČLK. Posledních 7 let však naši zástupci s Komorou nekomunikují na dostatečné a potřebné úrovni. To vede k tomu, že Komora nemá dostatek informací a jasné zadání, v čem je potřeba pomoci. Místo toho se mezi představiteli SPL a Komorou vytváří bariéra

Prezident ČLK, na rozdíl od vedení SPL, deklaruje zájem o spolupráci...

27.4.2007

Množící se aktivity nových i stávajících lékařských organizací a jednotlivců svědčí o nespokojenosti uvnitř stavu...     Petice lékařů  

Ptejte se  předsedy Praltik.cz. Na stránkách Zdravotnických novin právě probíhí on-line rozhovor...    více  

Vážené kolegyně a kolegové, vážení sympatizanti, sponzoři,
naše aktivity jsou provázeny finančními náklady. Musíme platit poštovné, kancelářské potřeby, webhosting, doménu...  Zadáváme provádění sociologických, ekonomických a právních analýz atp. Výkonný výbor Občanského sdružení Praktik.cz stanovil výši členských příspěvků na 5000 Kč za rok, členové mohou poskytovat i bezúročné půjčky. Sponzoři a sympatizující mohou poskytnout peněžní dar.
Za všechny příspěvky moc děkujeme a pro další zájemce uvádíme číslo bankovního účtu, na které je možno částky zasílat.

Komerční banka, a.s. čbú: 35-9013570257 / 0100 . Jako variabilní symbol uvádějte devítimístné číslo Vašeho telefonu.

21.4.2007
Delegáti SPL z řad členů OS Praktik.cz  zaznamenali na dnešní konferenci výrazný úspěch. Vedení SPL si začalo uvědomovat potřebu vnitřní komunikace s členskou základnou. Okruhy problémů primární péče a argumenty, které Praktik.cz  prezentuje od svého založení 3.3.2007, přebírá vedení SPL do svého slovníku (
Dr.Šmatlák - titulní strana Lidových novin 20.4.2007, Zprávy TV NOVA...).

20.4.2007

Praktik.cz jedná s relevantními. Pavel Lindovský se sešel s ing.Miroslavem Zámečníkem nad tématem budoucnosti primární péče v ČR.

18.4.3007

Proč bylo založeno SLP ČR a jaké jsou výsledky dosavadního působení? Úvaha nad Stanovami SPL.     více   

17.4.2007

Praktik.cz považuje představený návrh na vybírání poplatků za ošetření v ordinaci praktických lékařů za další provokaci ze strany státní správy. Pracujeme na rozboru.

16.4.2007

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v posledních dnech se mnozí z nás mohli seznámit s prezentací projektu Mojeambulance, pana doktora Potysze. Jistě nejde o projekt ojedinělý a podobné myšlenky jsou již v některých větších městech realizovány. Jde o model tzv. sdružené praxe, který je nejen v Evropě, ale ve všech vyspělých zemích úspěšně provozován.
Opravdu přináší mnohé uváděné výhody pro pacienty i lékaře, pravděpodobně i úspory pojišťovnám a celému systému. Rozdíl je ale v tom, že zde by majitelem a provozovatelem sítě ordinací byla "skupina investorů", kteří používají zdravotníky jako výrobní nástroje pro generování zisku. Ten je poté vyváděn ze zdravotnictví.
V současné pokřivené době, kdy po 18ti letech od roku 1989, pracuje plně kvalifikovaný a kompetentní lékař primární péče za odměnu blížící se průměrnému platu v zemi je jasné, že žádný z těchto "kapitalistů, absolventů MBA"nebude mít potřebu odměňovat lékaře 4-5ti násobkem průměrného platu v zemi, kde by to vzal? Kdo by ho k tomu donutil? Nakonec proč by zaměstnával kvalifikované a kompetentní lékaře, stačí "odborný zástupce", tuto analogii známe z lékárenských sítí...
V civilizovaných zemích vznikly sdružené praxe jako přirozená reakce na nároky společnosti. Sami lékaři, jako majitelé a provozovatelé svých praxí se spojují, aby mohli rozšiřovat nabídku služeb, mohli se navzájem zastupovat, ekonomicky zefektivnit provoz atd. Zde se opět hledají třetí cesty. Smutné je, že pravděpodobně za očekávané účasti naší odborné společnosti a Ministerstva zdravotnictví. Je dalším krokem vytvoření monopolu Mojeambulance a.s., který bude schopen ve druhé fázi diktovat podmínky pojišťovnám či státu a definitivně zproletarizuje lékaře?
MUDr.Pavel Lindovský, Praktik.cz

14.4.2007

Zde naleznete ekonomickou rozvahu oficiálních "tabulkových" mzdových nákladů modelové ordinace lékaře primární péče ve formátu *.pdf. V zaměstnaneckém poměru je lékař, zdravotní sestra, lékař(-ka)asistent(-ka) a uklízečka, která pracuje na poloviční úvazek. Není započítána mzda účetní a administrativní síly ani mzda zaměstnance, zajišťujícího provozní potřeby ordinace.

13.4.2007

Našim argumentům je dáván stále větší prostor. Média se začínají lépe orientovat, kde jsou opravdové potíže našeho zdravotního systému...   více  

Vážené kolegyně a kolegové, vážení sympatizanti, sponzoři,
naše aktivity jsou provázeny finančními náklady. Musíme platit poštovné, kancelářské potřeby, webhosting, doménu...  Zadáváme provádění ekonomických aprávních analýz atp. Výkonný výbor Občanského sdružení Praktik.cz stanovil výši členských příspěvků na 5000 Kč za rok, členové mohou poskytovat i bezúročné půjčky. Sponzoři a sympatizující mohou poskytnout peněžní dar.
Za všechny příspěvky moc děkujeme a pro další zájemce uvádíme číslo bankovního účtu, na které je možno částky zasílat.

Komerční banka, a.s. čbú: 35-9013570257 / 0100 . Jako variabilní symbol uvádějte devítimístné číslo Vašeho telefonu.


12.4.2007

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás v době, kdy převážná většina z nás zvažuje, zda podepsat navržené dodatky smluv se zdravotnímu pojišťovnami na rok 2007. Protože jsem si vědomi toho, že podpisem těchto dodatků se zřejmě dostaneme do ekonomicky naprosto neudržitelného postavení dovolte, abychom Vás seznámili s návrhem řešení tohoto problému.     více  

11.4.2007

Poplatek pacienta v ordinaci praktického lékaře 30Kč za návštěvu. Přínos?

- 3 Kč za řádek účetnímu
- 6 Kč poplatek bance (nedej Bože, abychom to tak dělali)
- 10,20 Kč ČSSZ (34% z příjmu)
- 4,50 Kč zdravotní pojištění (13,5%)
- 4,50 Kč daň (15%)
Výdaje celkem 21,75 Kč ( bez poplatku bance) nebo 27,75 Kč (s bankou) Tedy zbytek pro ordinaci 8,25 Kč event. v horším případě 2,25 Kč. A TO SE TEDY VYPLATÍ!

Příklady poplatků v některých zemích Evropské unie naleznete     zde  

10.4.2007

          Probíhají setkání praktických lékařů na úrovni okresů, volí se delegáti na Konferenci SPL.

Otázky dne, na které dosud nebylo odpovězeno zodpovědnými za současný stav zdravotnictví čtěte       zde   

Praktik.cz se zavazuje k postupnému prosazení následujících cílů:

Plná moc k zastupování v řízení o náhradu škody proti České republice ve formátu MS Word 

Plná moc k zastupování v řízení o náhradu škody proti České republice ve formátu PDF

Další odkazy:


Noviny, tisk, média
Aktuálně.cz Medical Tribune Česká televize
iDnes Zdravotnické noviny TV Nova
Novinky.cz Lidové noviny TV Prima
  D-FENS Euro   

 

Hospodářské noviny  Respekt   
Sdružení, komory, spolky

SPL ČR

ČLK ČR SVL ČLS JEP
SPL DD    
  Sdružení ambulantních specialistů - SAS Svaz pacientů ČR   

 

     
Zdravotní pojišťovny
VZP Svaz zdravotních pojišťoven  

 

     

Státní instituce, ministerstva

MZ ČR IPVZ  
  Integrovaný portál MPSV ČR    

 

Občanské sdružení Praktik.cz

registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 27.3.2007 pod č.j. VS/1-1/67075/07-R, IČO 28551451

V Zápolí 1251/23

141 00    Praha 4

Za Praktik.cz vystupují a hovoří oficiální mluvčí:
MUDr. Pavel Lindovský, 
lindovsky@praktikcz.eu                MUDr. Yvona Kotroušová,  kotrousova@praktikcz.eu                MUDr.Radek Kolačný, kolacny@praktikcz.eu

Články, výroky a vystoupení ostatních členů Praktik.cz pro média jsou jejich soukromou záležitostí a nemusí vyjadřovat názory Praktik.cz.