Zpět na hlavní stránku

Ošetřující lékař, registrující lékař, konziliář

Dotaz praktika, odeslaný pojišťovně


Dobrý den.
Jsem praktický lékař,
mám opačný názor na jeden problém, než primař krajské nemocnice a revizní lékař krajské pobočky VZP...
Problém je v tom, zda  je odborná ambulance, respektive její lékař, ošetřujícím nebo konsiliárním lékařem dle Metodiky VZP.

Pacient je propuštěn z hospitalizace a objednán na další vyšetření a ošetření na odbornou ambulanci. Tam dochází třeba 3-4 měsíce. Je nadále zván, jsou psána vyšetření s termíny dalších kontrol. Ve finále je léčba  ukončena většinou s konstatováním, že další kontrola již není potřeba nebo jen při potížích.
Takovou péči v ambulanci nazývá pan primař i RL VZP konsiliární a tvrdí, že léčebná opaření a vyšetření vyplývající z provedeného ošetření v odborné ambulanci nezařizuje lékař odborné ambulance (dle mého ošetřující lékař), ale lékař praktický, jako ošetřující a registrující.
Spor je o tom, že např. traumatolog doporučí rehabilitaci a kontrolu ve své ambulanci za měsíc. Ale rehabilitaci dále nezařizuje a tvrdí, že to má učinit praktik nebo rehabilitační lékař. Toto není konsiliární vyšetření dle mého názoru a domnívám se, že předáním z hospitalizace do péče odborné ambulance je ošetřujícím lékařem lékař odborné ambulance.

S ohledem na fakt, že se jedná o zásadní metodický problém, prosím o vaše vyjádření.

Děkuji
MUDr.J.H


Odpověď pojišťovny

Vážený pane doktore,

děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se obrátil na Oddělení informací a asistence VZP ČR.

K Vašemu dotazu sdělujeme:
Jestliže je pacient po ukončení hospitalizace předán do péče odborné ambulance, kam je zván po určitou dobu opakovaně na kontroly, stává se ambulantní specialista ošetřujícím lékařem pacienta. – V takovém případě vede tento ambulantní specialista po celou dobu kompletně léčbu pacienta pro dané onemocnění včetně předpisu léků a žádanek.
O konziliární vyšetření se v popsaném případě nejedná. Podle Seznamu zdrav. výkonů ( str. 20 ) se konziliárním vyšetřením vykazuje vyšetření pacienta  vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru. ( V daném případě je diagnostický závěr znám, cílem ambulantní péče je doléčení pacienta po propuštění z nemocnice pod vedením odborného lékaře ). 

Jak z výše uvedeného vyplývá Váš názor, vážený pane doktore, je správný.

S přátelskými pozdravy

Světluše Píšová
vedoucí Oddělení informací a asistence VZP ČR

Zpět na hlavní stránku